Loader
 

Planificació

La planificació és l’organització i seguiment d’aquelles actuacions destinades a assolir els objectius que tenim com a centre, tasca necessària per aconseguir avançar cap als objectius seleccionats com a prioritaris per la Comissió d’estratègia digital de centre.

 

Així doncs, hem dissenyat activitats que permetin l’assoliment de cada objectiu i hem planificat el seu desenvolupament, concretant per cada activitat:

 

  • Recursos necessaris pel que fa a infraestructures, maquinari, recursos humans i temporals (reunions, hores destinades a organitzar i implementar les actuacions, etc.)
  • Distribució de responsabilitats de tasques.
  • Temporització de les activitats.
  • Indicadors: en el cas de les activitats és recomanable definir indicadors que mesurin la quantitat del que s’ha fet (nombre de participants, % d’alumne implicats, etc.) i indicadors que mesuren la qualitat d’aquestes activitats. L’ indicador va acompanyat del seu criteri d’acompliment.

 

Imatge planificació (en construcció)