Loader
 

Organització

La nostra comunitat educativa és extensa, fomenta les relacions entre els seus membres establint vincles de comunicació, i promou la participació ciutadana amb l’entorn, reduint la distància entre les persones perquè tots els seus integrants es sentin part d’ella: alumnat, professorat, famílies, AMPA, personal de d’administració i serveis (integrador social, personal de secretaria, consergeria, neteja i manteniment), entitats amb les que col·laborem amb els diferents projectes educatius…

Enllaç Òrgans unipersonals
Enllaç Càrrecs i coordinacions
Enllaç Organigrama
Enllaç Consell Escolar
Enllaç AMPA