Loader
 

Treballs de síntesi

El Treball de síntesi té la consideració de matèria optativa a 1r, 2n i 3r de l’ESO, i es pot realitzar tant al centre com en una estada de tres dies fora del centre. Als treballs de síntesi realitzats fora del centre es combinen les activitats d’aprenen- tatge durant el dia, amb estones de temps de lleure i convivència i jocs monitorats de nit.

 

En aquest treball s’integren continguts de diverses matèries, i està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que l’alumnat ha de realitzar en equip. Al treball de síntesi, l’alumnat desenvolupa competències complexes, relacionant les competències bàsiques treballades en les diferents matèries amb l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.