Loader
 

Preinscripció i matrícula

ESO 2023/24

 

Les famílies han de presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne/a, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si té germans al centre, si té alguna necessitat específica…).

 

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada.

 

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat per tal d’ordenar les sol·licituds i assignar les places.

Calendari ESO


Preinscripció

 • Presentació de les sol·licituds en format telemàtic (del 8 al 20 de març)
 • Publicació llista amb el barem provisional (21 d’abril)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 21 al 27 d’abril)
 • Publicació llista amb barem un cop resoltes les reclamacions (3 de maig)
 • Sorteig desempat (9 de maig)
 • Publicació llistes ordenades (11 de maig)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (12 de juny)

Matrícula

 • Període de matriculació del 20 al 28 de juny, ambdós inclosos.

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Llistes ESO

Llista sol·licitud barem provisional ESO

Llista barem  reclamacions resoltes ESO

Publicació del Departament Sorteig del número de desempat per l’ESO 23/24:

El número de desempat del sorteig és 66.646

Llista ordenada pel número de desempat ESO

Llista assignacions ESO

Llista espera ESO

Informació preinscripció i matrícula ESO

Informació preinscripció ESO 23/24

Explicació matrícula nouvinguts ESO

Documentació matrícula ESO

Consultes ESO

 

Criteris de prioritat ESO

Oferta de places ESO

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Preinscripció pas a pas:

Tota la informació referent a la preinscripció de l’ESO 23/24 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació ESO…

Batxillerat 2023/24

 

Només han de fer la preinscripció els/les alumnes NOUS al centre. L’alumnat que actualment cursa 4rt d’ESO a l’Institut Alexandre Galí, NO l’ha de fer.

Tota la informació referent a la preinscripció de Batxillerat 2023/24 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació Batxillerat…

Calendari Batxillerat


Preinscripció

 • Presentació sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 19 al 25 d’abril)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional: 22 de maig
 • Presentació de reclamacions al barem provisional (del 22 al 29 de maig)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (2 de juny)
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (2 de juny)
 • Publicació llistes ordenades (8 de juny)
 • Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera (21 de juny)

 


Matrícula

 • Matrícula ordinària (del 22 de juny al 3 de juliol)
 • Matrícula extraordinària per l’alumnat de 1r que té matèries pendents pel setembre (setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Llistes Batxillerat

Llistes Batxillerat amb el barem provisional

Llistes Batxillerat un cop resoltes les reclamacions

Llista amb el barem provisional Batxillerat

Llista alumnes assignats Batxillerat

Publicació del Departament Sorteig del número de desempat Batxillerat 23/24:

Número per determinar l’ordre en cas d’empat ___ (números assignats: ___)

Informació preinscripció i matrícula Batxillerat

Informació preinscripció Batxillerat

Explicació matrícula alumnat NOU BTX

Matrícula alumnat NOU BTX

Consultes Batxillerat

 

Criteris de prioritat Batxillerat

Oferta de places Batxillerat

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Cicles Formatius 2023/24

Han de fer la preinscripció TOTS els alumnes, tant els del centre com els nous.

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGM 2023/24 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació CFGM…

(*) Alumnat de continuïtat és tota aquella persona que en el moment de fer la preinscripció està escolaritzat (ESO, PQPI, PFI, CAM…) i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim 18 anys.

 

(**) Resta d’alumnat és aquell que no està escolaritzat en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció o està escolaritzat però té més de 18 anys o no ha estat admès en el procés per continuïtat.

Calendari Cicles Formatius de Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA / ESTÈTICA I BELLESA


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic:
 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (*) (del 12 al 18 d’abril)
 • Resta d’alumnat (**) (del 9 al 15 de maig)
 • Publicació llista provisional d’admesos i exclosos  en el procés d’alumnat de continuïtat (28 d’abril)
 • Presentació de reclamacions a l’admissió o exclusió del procés d’alumnat de continuïtat (del 28 d’abril al 3 de maig)
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés d’alumnat de continuïtat (8 de maig)
 • Publicació de la llista amb puntuació provisional dels dos processos (31 de maig)
 • Reclamacions al barem provisional dels dos processos (del 31 de maig al 7 de juny)
 • Publicació de les llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions dels dos processos (14 de juny)
 • Sorteig per al desempat (14 de juny)
 • Publicació de la llista ordenada per a cadascun dels processos (20 de juny)
 • Oferta final de places (30 de juny)
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera de l’alumnat dels dos processos (30 de juny)

Matrícula

 • Matriculació (del 3 al 7 de juliol)
 • Publicació de places vacants (24 juliol)
 •  Ampliació sol·licituds 2ª fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre (del 25 al 27 de juliol)
 • Publicació admesos 2ª fase (31 de juliol)
 • Període de matrícula 2ª fase (setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Calendari Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL/ CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 26 de maig a l’1 de juny)
 • Publicació llista amb el barem provisional (26 de juny)
 • Presentació de reclamacions (del 26 de juny al 3 de julliol)
 • Publicació llista amb barem un cop resoltes les reclamacions (6 de juliol)
 • Sorteig del número pel desempat (6 de juliol)
 • Publicació llista ordenada (10 de juliol)
 • Oferta final de places (18 de juliol)
 • Publicació llista d’admesos i llista d’espera (18 de juliol)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (del 19 al 24 de juliol)
 • Publicació de centres i cicles amb places vacants, 2ª fase d’admissió (28 de juliol)
 • Ampliació 2ª fase d’admissió de sol·licituds per a alumnes sense plaça assignada a cap centre (6 i 7 de setembre)
 • Publicació de la llista d’admesos, 2ª fase d’admissió (setembre)
 • Període de matrícula, 2ª fase d’admissió (setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGS 2023/24 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació CFGS…

Llistes CFGM

  Llista provisional d’admesos i exclosos CFGM a la fase de preinscripció d’alumnat per continuïtat

Llista definitiva d’admesos i exclosos CFGM a la fase de preinscripció d’alumnat per continuïtat

Llista CFGM amb assignació d’alumnes amb continuïtat

Llista barem provisional CFGM alumnes per continuïtat

Llista baremada CFGM per la resta d’alumnat

Llistes reclamacions resoltes CFGM alumnat per continuïtat

Llista CFGM reclamacions resoltes resta d’alumnat

Llista ordenada per barem CFGM de l’alumnat per continuitat

Llista ordenada per barem de CFGM per la resta d’alumnat

Llistes CFGS

Llista espera

Admesos CFGS

Llista ordenada definitiva CFGS

Llistes barem provisonal CFGS

Llistes CFGS amb el barem i resoltes les reclamacions

Informació preinscripció i matrícula CFGM

Informació preinscripció CFGM

Informació matrícula CFGM

Documents matrícula alumnat NOU CFGM

Informació preinscripció i matrícula CFGS

Informació preinscripció CFGS

Informació matrícula CFGS

Documents matrícula Integració Social alumnat NOU

Documents matrícula Animació Sociocultural alumnat NOU 22/23

Consultes CFGM

Criteris de prioritat CFGM

Oferta de places CFGM

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Consultes CFGS

Criteris de prioritat CFGS

Oferta de places CFGS

Programes de Formació i Inserció 2023/24

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

 

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Tota la informació referent a la preinscripció a PFI 2023/24 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació PFI…

 

Calendari Programes de Formació i Inserció


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds ( del 2 al 12 de maig)
 • Llistes amb el barem provisional (31 de maig)
 • Reclamacions al barem provisional (de l’1 al 7 de juny)
 • Sorteig de desempat (2 de juny)
 • Llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (9 de juny)
 • Oferta final de places (13 de juny)
 • Publicació de la llista d’admesos (14 de juny)

Matrícula

 • Període de matriculació (del 15 al 21 de juny)

 

Llistes PFI

Llistes barem provisional PFI

Sol·licituds admeses PFI

Llista assignats PFI

Consultes PFI

Oferta de places PFI

Proves GESO

 

L’alumnat que en finalitzar l’etapa no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tingui l’edat màxima per continuar al centre, disposarà, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

Calendari GESO


 • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció
 • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos
 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos
 • Realització de les proves

Més informació…

Sol·licitud

Model de sol·licitud d’inscripció a les proves GESO a presentar en Secretaria:

Sol·licitud inscripció proves GESO

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, i poder aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir el títol de l’ESO, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

 

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves.
L’edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l’alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 – Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

 

b) Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

 

c) Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Inscripció
Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant el model de sol·licitud d’inscripció dins d’aquest termini.

 

L’alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.
L’alumnat menor de 18 anys previst al punt 2.a) ha de presentar dins el termini d’inscripció, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Proves
Els centres educatius organitzen anualment les proves, que es realitzen durant el mes de març.

 

Titulació

L’alumnat que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.