Loader
 

Preinscripció i matrícula

ESO 2022/23

 

Les famílies han de presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne/a, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si té germans al centre, si té alguna necessitat específica…).

 

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada.

 

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat per tal d’ordenar les sol·licituds i assignar les places.

Calendari ESO


Preinscripció

 • Presentació de les sol·licituds en format telemàtic (del 9 al 21 de març)
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional (21 d’abril)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 22 al 28 d’abril)
 • Publicació de les llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions (3 de maig)
 • Sorteig desempat (9 de maig)
 • Publicació llistes ordenades (11 de maig)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (10 de juny)

Matrícula

 • Període de matriculació del 21 al 29 de juny, ambdós inclosos.

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Llistes ESO

Llista sol·licitud barem provisional ESO 22/23

Llista barem  reclamacions resoltes ESO 22/23

Publicació del Departament Sorteig del número de desempat per l’ESO 22/23:

El número de desempat del sorteig és 1.013

Llista ordenada pel número de desempat ESO 22/23

Llista assignacions ESO 22/23

Llista espera ESO 22/23

Informació preinscripció i matrícula ESO

Informació preinscripció ESO 22/23

Explicació matrícula nouvinguts ESO 22/23

Documentació matrícula ESO 22/23

Consultes ESO

 

Criteris de prioritat ESO

Oferta de places ESO

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Preinscripció pas a pas:

Tota la informació referent a la preinscripció de l’ESO 22/23 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació ESO…

Batxillerat 2022/23

 

Només han de fer la preinscripció els/les alumnes NOUS al centre. L’alumnat que actualment cursa 4rt d’ESO a l’Institut Alexandre Galí, NO l’ha de fer.

Tota la informació referent a la preinscripció de Batxillerat 2022/23 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació Batxillerat…

Calendari Batxillerat


Preinscripció

 • Presentació sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 20 al 26 d’abril)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional: 23 de maig
 • Presentació de reclamacions al barem provisional (del 23 al 30 de maig)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (3 de juny)
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (3 de juny)
 • Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera (22 de juny)

 


Matrícula

 • Matrícula ordinària (del 23 al 29 de juny)
 • Matrícula extraordinària per l’alumnat de 1r que té matèries pendents pel setembre (del 5 al 7 de setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Llistes Batxillerat

Llistes Batxillerat amb el barem provisional 22/23

Llistes Batxillerat un cop resoltes les reclamacions 22/23

Llista amb el barem provisional Batxillerat 22/23 (9/6/22)

Llista alumnes assignats Batxillerat 22/23 (22/6/22)

Publicació del Departament Sorteig del número de desempat Batxillerat 22/23:

5.037, número per determinar l’ordre en cas d’empat (números assignats: 19.482)

Informació preinscripció i matrícula Batxillerat

Informació preinscripció Batxillerat 22/23

Explicació matrícula alumnat NOU BTX 22/23

Matrícula alumnat NOU BTX 22/23

Consultes Batxillerat

 

Criteris de prioritat Batxillerat

Oferta de places Batxillerat

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Cicles Formatius 2022/23

Han de fer la preinscripció TOTS els alumnes, tant els del centre com els nous.

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGM 2022/23 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació CFGM…

(*) Alumnat de continuïtat és tota aquella persona que en el moment de fer la preinscripció està escolaritzat (ESO, PQPI, PFI, CAM…) i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim 18 anys.

 

(**) Resta d’alumnat és aquell que no està escolaritzat en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció o està escolaritzat però té més de 18 anys o no ha estat admès en el procés per continuïtat.

Calendari Cicles Formatius de Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA / ESTÈTICA I BELLESA


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic:
 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (*) (del 20 al 26 d’abril)
 • Resta d’alumnat (**) (del 17 al 23 de maig)
 • Publicació del llistat d’admesos i exclosos provisional en el procés d’alumnat de continuïtat (6 de maig)
 • Reclamacions a l’admissió o exclusió del procés d’alumnat de continuïtat (on line) (del 6 al 12 de maig)
 • Publicació del llistat d’admesos i exclosos definitiu del procés d’alumnat de continuïtat (16 de maig)
 • Publicació de la llista amb puntuació provisional dels dos processos (9 de juny)
 • Reclamacions al barem provisional dels dos processos (on line) (del 9 al 16 de juny)
 • Publicació de les llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions dels dos processos (22 de juny)
 • Sorteig per al desempat (22 de juny)
 • Publicació de la llista ordenada per a cadascun dels processos (28 de juny)
 • Oferta final de places (7 de juliol)
 • Publicació de la llista d’admesos de l’alumnat de continuïtat (8 de juliol)
 • Publicació de la llista d’admesos de la resta de l’alumnat (15 de juliol)

 


Matrícula

 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (del 11 al 15 de juliol)
  Resta d’alumnat (del 18 al 22 de juliol)
 • Publicació de places vacants (13 de setembre)
 • Ampliació sol·licituds de 2ª fase d’admissió de participants en la preinscripció (del 14 al 16 de setembre)
 • Publicació admesos 2ª fase (21 de setembre)
 • Període de matrícula 2ª fase (a partir del 21 de setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Calendari Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA / CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 25 al 31 de maig)
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional (23 de juny)
 • Presentació de reclamacions (on line) (el 23 al 29 de juny)
 • Publicació de les llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions (5 de juliol)
 • Sorteig del número pel desempat (5 de juliol)
 • Oferta final de places escolars (15 de juliol)
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera (15 de juliol)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (del 18 al 22 de juliol)
 • Publicació de centres i cicles amb places vacants, 2ª fase d’admissió (13 de setembre)
 • Ampliació de sol·licituds de participants en la preinscripció (del 14 al 16 de setembre)
 • Publicació de la llista d’admesos, 2ª fase d’admissió (21 de setembre)
 • Període de matrícula, 2ª fase d’admissió (partir del 21 de setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGS 2022/23 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació CFGS…

Llistes CFGM

Llista espera CFGM 22/23

Alumnes assignats CFGM procés resta alumnat 22/23

Llista CFGM amb assignació d’alumnes amb continuïtat 22/23

Llista d’admesos i exclosos de CFGM a la fase de preinscripció d’alumnat per continuïtat 22/23

Llista barem provisional CFGM alumnes per continuïtat 22/23

Llista baremada CFGM per la resta d’alumnat 22/23

Llistes reclamacions resoltes CFGM alumnat per continuïtat 22/23

Llista CFGM reclamacions resoltes resta d’alumnat 22/23

Llista ordenada per barem CFGM de l’alumnat per continuitat 22/23

Llista ordenada per barem de CFGM per la resta d’alumnat 22/23

Llistes CFGS

Llista espera 22/23

Admesos CFGS 22/23

Llista ordenada definitiva CFGS 22/23

Llistes barem provisonal CFGS 22/23

Llistes CFGS amb el barem i resoltes les reclamacions 22/23

Informació preinscripció i matrícula CFGM

Informació preinscripció CFGM 2022/23

Informació matrícula CFGM 22/23

Documents matrícula alumnat NOU CFGM 22/23

Informació preinscripció i matrícula CFGS

Informació preinscripció CFGS 2022/23

Informació matrícula CFGS 22/23

Documents matrícula Integració Social alumnat NOU 22/23

Documents matrícula Animació Sociocultural alumnat NOU 22/23

Consultes CFGM

Criteris de prioritat CFGM

Oferta de places CFGM

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Consultes CFGS

Criteris de prioritat CFGS

Oferta de places CFGS

Programes de Formació i Inserció 2022/23

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

 

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Tota la informació referent a la preinscripció a PFI 2022/23 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació PFI…

 

Calendari Programes de Formació i Inserció


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (del 2 al 13 de maig)
 • Entrevistes d’orientació (del 2 al 20 de maig)
 • Llistes amb el barem provisional (26 de maig)
 • Sorteig (26 de maig)
 • Reclamacions (del 27 de maig al 3 de juny)
 • Publicació de la llista d’admesos (29 de juliol)

Matrícula

 • Període de matriculació (del 4 al 15 de juliol)

 

Llistes PFI

Llistes barem provisional PFI 22/23

Sol·licituds admeses PFI 22/23

Llista assignats PFI 22/23

Consultes PFI

Oferta de places PFI 22/23

Proves GESO

 

L’alumnat que en finalitzar l’etapa no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tingui l’edat màxima per continuar al centre, disposarà, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

Calendari GESO


 • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció
 • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos
 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos
 • Realització de les proves

Més informació…

Sol·licitud

Model de sol·licitud d’inscripció a les proves GESO a presentar en Secretaria:

Sol·licitud inscripció proves GESO

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, i poder aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir el títol de l’ESO, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

 

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves.
L’edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l’alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 – Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

 

b) Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

 

c) Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Inscripció
Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant el model de sol·licitud d’inscripció dins d’aquest termini.

 

L’alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.
L’alumnat menor de 18 anys previst al punt 2.a) ha de presentar dins el termini d’inscripció, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Proves
Els centres educatius organitzen anualment les proves, que es realitzen durant el mes de març.

 

Titulació

L’alumnat que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.