Loader
 

Preinscripció i matrícula

ESO 2024/25

 

Les famílies han de presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne/a, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si té germans al centre, si té alguna necessitat específica…).

 

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada.

 

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat per tal d’ordenar les sol·licituds i assignar les places.

Calendari ESO


Preinscripció

 • Presentació de les sol·licituds en format telemàtic (del 8 al 20 de març)
 • Presentació de documentació fins el 22 de març
 • Publicació llista amb el barem provisional (17 d’abril)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 17 al 22 d’abril)
 • Publicació llista amb barem un cop resoltes les reclamacions (25 d’abril)
 • Sorteig desempat (30 d’abril)
 • Publicació llista ordenada (2 de maig)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (10 de juny)

Matrícula

 • Període de matriculació del 18 al 28 de juny, ambdós inclosos.

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Llistes ESO

Llista barem provisional ESO 24/25

Llista barem  reclamacions resoltes ESO 24/25

Publicació del Departament Sorteig del número de desempat per l’ESO 24/25:

El número de desempat del sorteig és 81801

Llista ordenada ESO 24/25

Llista preinscripció ESO

Llista assignacions ESO

Llista d’espera ESO

Informació preinscripció i matrícula ESO

Carta inici de curs nou alumnat 1r ESO

Documentació matrícula ESO 24/25

Consultes ESO

 

Criteris de prioritat ESO

Oferta inicial de places ESO 24-25

Oferta final de places ESO 24-25

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Preinscripció pas a pas:

Tota la informació referent a la preinscripció de l’ESO 24/25 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació ESO…

Batxillerat 2024/25

 

Només han de fer la preinscripció els/les alumnes NOUS al centre. L’alumnat que actualment cursa 4rt d’ESO a l’Institut Alexandre Galí, NO l’ha de fer.

Tota la informació referent a la preinscripció de Batxillerat 2024/25 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació Batxillerat…

Calendari Batxillerat


Preinscripció

 • Presentació sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 18 al 25 d’abril)
 • Presentació de documentació (fins el 26 d’abril)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional (17 de maig)
 • Presentació de reclamacions al barem provisional (del 17 al 23 de maig)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (29 de maig)
 • Sorteig de desempat (29 de maig)
 • Publicació llistes ordenades (3 de juny)
 • Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera (20 de juny)

Matrícula

 • Matrícula ordinària (del 21 de juny al 3 de juliol)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Llistes Batxillerat

Llista sol·licituds amb barem provisional Batxillerat 24/25

Llista ordenada Batxillerat 24/25

Publicació del Departament Sorteig del número de desempat Batxillerat 24/25:

Número per determinar l’ordre en cas d’empat  13348

Llista d’assignacions BTX

Informació preinscripció i matrícula Batxillerat

Informació i Matrícula alumnat BTX

Informació inici de curs BTX

Consultes Batxillerat

 

Criteris de prioritat Batxillerat

Oferta de places Batxillerat

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Cicles Formatius 2024/25

 

L‘alumnat nou que ve de fora del centre i el que és del centre de 4t ESO i de PFI ha de fer la preinscripció i matrícula en les dates indicades.

 

L’alumnat que ja està cursant un cicle formatiu al nostre centre, no ha de presentar preinscripció, només matrícula en les dates indicades.

 

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGM 2024/25 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació CFGM…

(*) Alumnat de continuïtat és tota aquella persona que en el moment de fer la preinscripció està escolaritzat (ESO, PQPI, PFI, CAM…) i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim 18 anys.

 

(**) Resta d’alumnat és aquell que no està escolaritzat en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció o està escolaritzat però té més de 18 anys o no ha estat admès en el procés per continuïtat.

Calendari Cicles Formatius de Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA / ESTÈTICA I BELLESA


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 24 al 30 de maig)
 • Publicació llista provisional (28 de juny)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 28 al 3 de juliol)
 • Publicació llista amb barem un cop resoltes les reclamacions (08 de juliol)
 • Sorteig desempat (08 de juliol)
 • Publicació llistes ordenades (15 de juliol)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (15 de juliol)

Matrícula

 • Matriculació (del 17 al 22 de juliol)
 • Publicació de places vacants (31 de juliol)
 • Ampliació sol·licituds 2ª fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
 • Publicació admesos 2ª fase
 • Període de matrícula 2ª fase (del 2 al 6 de setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Calendari Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL/ CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL/ ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 24 al 30 de maig)
 • Publicació llista amb el barem provisional (26 de juny)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 26 al 1 de juliol)
 • Publicació llista amb barem un cop resoltes les reclamacions (4 de juliol)
 • Sorteig desempat (4 de juliol)
 • Publicació llistes ordenades (11 de juliol)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (11 de juliol)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (del 15 al 18 de juliol)
 • Publicació de centres i cicles amb places vacants, 2ª fase d’admissió (30 de juliol)
 • Ampliació 2ª fase d’admissió de sol·licituds per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
 • Publicació de la llista d’admesos, 2ª fase d’admissió (setembre)
 • Període de matrícula, 2ª fase d’admissió (del 2 al 6 de setembre)

Un cop adjudicada la plaça al nostre centre i haver rebut la documentació per fer la matrícula a través de correu electrònic, per lliurar la documentació teniu dues possibilitats:

a) Fer-la on line (opció preferent), emplenant la documentació i retornant-la, adjuntant els fitxers amb la documentació requerida i el resguard de pagament, al correu: matricula@insalexandregali.cat

b) Venir al centre i entregar la documentació a la secretaria en horari d’atenció al públic.

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGS 2024/25 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació CFGS…

Llistes CFGM

Llista provisional d’admesos i exclosos CFGM a la fase de preinscripció d’alumnat per continuïtat

Llista definitiva d’admesos i exclosos CFGM a la fase de preinscripció d’alumnat per continuïtat

Llista barem provisional CFGM alumnes per continuïtat

Llista barem provisional CFGM per la resta d’alumnat

Llista ordenada reclamacions resoltes CFGM alumnat de continuïtat

Llista ordenada reclamacions resoltes CFGM resta d’alumnat

Llista-admesos-CFGM-alumnes-continuitat

Llista-espera-CFGM-alumnat-continuitat

Llista-admesos-CFGM-resta-dalumnat

Llista-espera-CFGM-resta-dalumnat

Llistes CFGS

Llista sol·licituds amb puntuació provisional CFGS

Llista sol·licituds un cop resoltes reclamacions CFGS

Llista ordenada CFGS

Llista assignats (admesos) CFGS
Llista espera CFGS

Informació preinscripció i matrícula CFGM

TAPSD Documents-matrícula-alumnat
TEBE Documents-matrícula-alumnat

Llista material 1r i 2n CFGM TEBE

Com realitzar el pagament del material CFGM TEBE

Informació preinscripció i matrícula CFGS

TEI Documents-matrícula-alumnat
TIS Documents-matrícula-alumnat

TEIB Documents-matrícula-alumnat

Llista material 1r CFGS TEIB

Consultes CFGM

Criteris de prioritat CFGM

Oferta de places CFGM

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Consultes CFGS

Criteris de prioritat CFGS

Oferta de places CFGS

Programes de Formació i Inserció 2024/25

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

 

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Tota la informació referent a la preinscripció a PFI 2024/25 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació PFI…

 

Calendari Programes de Formació i Inserció

Entre febrer i abril de 2024: jornades de portes obertes i xerrades informatives. Sol·licitar hora de visita:
What’s app: 671 577 245

Telf.: 93 896 73 00 (Ext. 501)

Email: estudispfi@insalexandregali.cat


Preinscripció

 • Publicació de la oferta inicial de places (30 d’abril)
 • Presentació de sol·licituds (del 2 al 9 de maig)
 • Entrevistes d’orientació i valoració (del 2 al 23 de maig)
 • Llistes amb el barem provisional (27 de maig)
 • Reclamacions al barem provisional (del 27 de maig al 3 de juny)
 • Llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (6 de juny)
 • Sorteig de desempat (6 de juny)
 • Pulicació de la llista ordenada (11 de juny)
 • Ampliació periode de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre (del 19 al 21 de juny)
 • Publicació de la llista d’admesos i en espera (1 de juliol)

Matrícula

 • Període de matriculació (del 2 al 8 de juliol)

 

Llistes PFI

Llista barem provisional PFI

Llista ordenada amb reclamacions resoltes PFI

Llista ordenada sol·licituds PFI

Consultes PFI

Oferta de places PFI 24/25

Proves GESO 2024

 

L’alumnat que en finalitzar l’etapa no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tingui l’edat màxima per continuar al centre, disposarà, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

Calendari GESO


 • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció (del 29 de gener al 12 de febrer)
 • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos
 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos
 • Realització de les proves

Més informació…

Sol·licitud

Model de sol·licitud d’inscripció a les proves GESO a presentar en Secretaria:

Sol·licitud inscripció proves GESO

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, i poder aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir el títol de l’ESO, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

 

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves.
L’edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l’alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 – Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

 

b) Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

 

c) Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Inscripció
Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant el model de sol·licitud d’inscripció dins d’aquest termini.

 

L’alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.
L’alumnat menor de 18 anys previst al punt 2.a) ha de presentar dins el termini d’inscripció, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Proves
Els centres educatius organitzen anualment les proves, que es realitzen durant el mes de març.

 

Titulació

L’alumnat que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.