Loader
 

CFGS Educació infantil

TEI
pexels-alexander-grey-1449934

Més informació…

Perfil professional

El CFGS Educació infantil capacita per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 

Organització i distribució del cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals, distribuïts en dos cursos acadèmics.
Té una durada de 2.000 hores, 1.485 de les quals es cursen al centre educatiu i 515 hores d’estada a l’empresa (en Modalitat Dual General).

Modalitat Dual Intensiva

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual intensiva, de les 2000 h que té de durada el cicle formatiu, cursarà 1287 h al centre educatiu i 713 h (curriculars) a l’empresa (el conveni Dual són més hores d’estada a l’empresa, entre 800 i 1000 h).

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places: 30 de tarda.

 

Mòduls professionals

0011. Didàctica de l’educació infantil

0012. Autonomia personal i salut infantil

0013. El joc infantil i la seva metodologiaçMP1: Intervenció en famílies i atenció als infants en risc social

0014. Expressió i comunicació.

0015. Desenvolupament cognitiu i motriu

0016. Desenvolupament socioafectiu

0017. Habilitats socials

0018. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

0020. Primers auxilis

C076. Català

0179. Anglès professional

1665. Digitalització aplicada als sectors productius

1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

1709. Itinerari personal per a l’ocupabilitat I

1710. Itinerari personal per a l’ocupabilitat II

0019. Projecte intermodular

0000. Mòdul optatiu

Principals ocupacions

En finalitzar el cicle formatiu s’obté el títol de tècnic/a superior d’Educació Infantil, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a…

  • Educador/a infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra
  • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
  • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Àmbits de treball

  • Centres d’acolliment de menors amb allotjament
  • Centres Educatius Públics o Privats
  • Centres Oberts
  • Empreses d’oci infantil
  • Escoles bressol
  • Ludoteques

Més informació sobre el cicle…