Loader
 

Diagnòstic

Per planificar la nostra estratègia digital, com a punt de partida, hem realitzat una diagnosi, identificant les fortaleses i les debilitats del centre per determinar la nostra maduresa digital.

 

Les eines utilitzades per la Comissió d’estratègia digital de centre per realitzar aquesta diagnosi han estat:

 

  • Eina SELFIE: Es basa en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015. Està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre.Hem configurat l’eina SELFIE per l’etapa d’ESO, l’etapa de Batxillerat i Cicles Formatius, generant tres qüestionaris per etapa: un per alumnes, un per docents i un per l’equip directiu.

 

  • Eina SELFIE FOR TEACHERS: Es basa en el Marc Europeu per a la Competència Digital dels Educadors (DigCompEdu) que defineix les diferents habilitats digitals que els educadors requereixen cada cop més. Estableix 22 competències en sis àrees amb sis nivells de competència, que classifica el professorat des de principiant fins a pioner. Aquesta eina s’enfoca en la competència digital dels docents i és un complement imprescindible per a fer una diagnosi de centre en el marc de l’Estratègia digital de centre. Al nostre centre hem configurat aquesta eina de forma grupal on ha participat el claustre del professorat.

 

  • Enquestes famílies: Enquesta a les famílies basada en la comunicació escola-famílies, la web del centre i l’ús responsable de les tecnologies.

Imatge Diagnosi (en construcció)