Loader
 

CFGS Estètica integral i benestar

“Creative Commons” por fisiocristiamerino licencia bajo BY CC 2.0.
Més informació...
Més informació...

Perfil professional

El CFGS d’Estètica integral i benestar capacita per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

Organització i distribució del cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals, distribuïts en dos cursos acadèmics.
Té una durada de 2.000 hores, 1.485 de les quals es cursen al centre educatiu i 515 hores d’estada a l’empresa (en Modalitat Dual General).

Modalitat Dual Intensiva

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual intensiva, de les 2000 h que té de durada el cicle formatiu, cursarà 1287 h al centre educatiu i 713 h (curriculars) a l’empresa (el conveni Dual són més hores d’estada a l’empresa, entre 800 i 1000 h).

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places: 30 de tarda.

Mòduls

0744. Aparells d’estètica
0745. Estètica hidrotermal
0746. Depilació avançada
0747. Massatge estètic
0748. Drenatge estètic i tècniques per pressió
0749. Micropigmentació
0750. Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal
0751. Dermoestètica
0752. Cosmètica aplicada a l’estètica i el benestar
0753. Tractaments estètics integrals

0179. Anglès professional

1665. Digitalització aplicada als sectors productius

1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

1709. Itinerari personal per a l’ocupabilitat I

1710. Itinerari personal per a l’ocupabilitat II

0754. Projecte intermodular

0000. Mòdul optatiu

Principals ocupacions

 • Esteticista
 • Director tècnic o directora tècnica en empreses d’estètica,
  àrees d’imatge personal i balnearis
 • Tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals
 • Especialista en tècniques d’hidroestètica
 • Tècnic/a en micropigmentació
 • Tècnic/a en depilació mecànica i avançada
 • Tècnic/a en aparells d’estètica
 • Especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada
 • Tècnic/a en massatges estètics
 • Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic
 • Treballador/a qualificat/da en centres
Enllaç gencat