Loader
 

FP Dual

La FP Dual és una modalitat d’ensenyament en alternança. L’objectiu és recuperar la figura de l’estudiant com a aprenent combinant el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat a l’empresa, reconeixent els aprenentatges assolits pels alumnes en l’estada a l’empresa en condició de becaris o com a treballadors assalariats, i fomentant una relació beneficiosa entre l’aprenent, l’empresa i l’institut.

Més informació…

“Aprendre treballant,

treballar aprenent”

L’estudiant 

 • Millorar la seva formació.
 • Facilitar la primera experiència laboral i incorporació al món laboral.
 • Tenir l’oportunitat de formar-se i treballar alhora.

 

Com?

 • Combinant, durant el segon curs, la formació a l’institut amb l’estada a l’empresa.
 • Fent menys hores a l’institut i més hores a l’empresa.
 • Treballant, ja sigui a través de beca o de contracte laboral, per a empreses del sector que hagin signat el conveni FP Dual amb el centre educatiu, de forma que com a màxim realitzi 40 hores setmanals entre la formació a l’institut i l’estada a l’empresa.

L’empresa

 • Millorar la qualificació professional del personal.
 • Aconseguir un personal format en la cultura de l’empresa.
 • Augmentar la seva competitivitat.
 • Contribuir a les polítiques de responsabilitat social corporativa.
 • Captar talent i crear un planter d’aprenents.

 

Com?

 • Signant un conveni de col·laboració per la FP DUAL, on es compromet a formar i avaluar els estudiants segons el mètode establert amb l’institut.
 • Formalitzant qualsevol contracte laboral o a través de beca.
 • Però si formalitza un contracte de formació i aprenentatge amb una durada mínima d’un any, pot arribar a obtenir una bonificació del 100% de les quotes a la Seguretat Social.

L’institut

 • Millorar la relació amb les entitats del sector, intercanviant coneixements, recursos i instal·lacions.
 • Millorar el procés d’aprenentatge i el grau de satisfacció dels alumnes.
 • Ser el centre de referència de formació pel sector.

 

Com?

 • Informant i assessorant sobre les diferents modalitats de contracte.
 • Organitzant la formació dual, formant els tutors d’empresa, realitzant el seguiment dels alumnes i establint el mètode per a la coavaluació.
 • Impartint la formació en prevenció de riscos laborals.
 • Donant suport en el reconeixement acadèmic de l’experiència professional i de la formació contínua als seus treballadors no qualificats, o oferint els nostres cicles duals per aconseguir les diferents qualificacions professionals.