Loader
 

Instal·lacions

Respecte les instal·lacions i maquinari del centre:

L’institut disposa de Wifi a tot el centre. Hi ha tres xarxes Wifi al centre. La d’ús docent, gencat_ENS_EDU, i la d’ús de l’alumnat gencat_ENS_EDU_PORTAL, i la xarxa EDUROAM.
El departament d’ensenyament és el responsable de les Wifis i la xarxa de tot el centre.
L’institut, també disposa d’aules específiques d’informàtica, així com ordinadors i altra material digital que detallem a continuació.

 

Aules

  • Aula INFO1
  • Aula INFO2
  • Taller TECNO
  • Aula de ciències
  • Aula aprenents
  • Laboratori de Biologia
  • Laboratori de Física i Química
  • Aula TIS (CCFF)

 

Carros de portàtils
El centre disposa de dos carros de portàtils a l’abast del professorat i alumnat. Un al departament de cicles formatius i l’altre a l’Aulari Blanc (estudis PFI).

 

Pissarres digitals
Disposem de pissarres digitals.

 

Reserva d’aules i material digital
La reserva d’aules i material digital (càmera de fotos i càmera de vídeo) es realitza a través de iEduca (reserva d’aules / reserva d’equipament al mòdul Professorat).

La utilització de portàtils dels carros segueix un protocol diferent, atès que no estan assignats a cap matèria o professor i no cal realitzar reserva: El professor responsable acompanya als alumnes a buscar els portàtils i a tornar-los.