Loader
 

ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és pública i gratuïta, té una durada de quatre cursos acadèmics, i va adreçada a l’alumnat de 12 a 16 anys. A l’Institut Alexandre Galí comptem amb 3 línies de l’ESO.

Matèries dels tres primers cursos

 • matèries comunes
 • matèries optatives
 • el Servei Comunitari
 • el Treball de Síntesi

Matèries comunes

 • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

A l’Alexandre Galí oferim un ampli ventall d’optatives:

 • Alemany (segona llengua estrangera)
 • Competència Social
 • Coral
 • Cultura Clàssica
 • Emprenedoria
 • Escriptura creativa
 • Indagar i experimentar
 • Llenguatge seqüencial
 • Parlant, ens entenem
 • Som el que mengem
 • Teatre emocional
 • Tècniques d’estalvi energètic

Servei comunitari a l’ESO

El servei comunitari va adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO; consta de dues fases, formació a l’aula i actuació dins o fora del centre, i s’avalua com a una part de la qualificació de la matèria on es desenvolupa el projecte.

 

L’objectiu general del servei comunitari és fomentar en els estudiants la participació en la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori a través de projectes com: Let’s play,  Teatre en acció, Lexcit, Millorem el nostre entorn, Reacciona, Guaites, Excel youtubers i Estalviem energia.

Treball de Síntesi

Es realitza en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO i es considera una matèria optativa, formada per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’han aconseguit, si l’alumnat és capaç de relacionar i integrar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries en l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

 

Al nostre institut, el treball de síntesi es pot realitzat tant al centre com fora del centre en una estada d’aprenentatge de tres dies (més informació a Sortides Treballs de síntesi).

Matèries de 4rt ESO

Durant el 4rt curs acadèmic, els alumnes cursen:

 • matèries comunes
 • matèries optatives
 • el Projecte de Recerca

 

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Matèries optatives 4rt ESO

S’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Llatí
 • Tecnologia
 • Alemany (segona llengua estrangera)
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia
 • Música

 

Projecte de Recerca

En 4rt curs els alumnes realitzen un projecte de recerca en grup,  elaboren un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic que han triat  prèviament. Aquest projecte és tutoritzat i guiat  pel professorat.

Drac

El títol de graduat/da en ESO permet accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional; i també permet accedir a ensenyaments esportius  o d’arts plàstiques i disseny (superant la prova específica d’accés).

 

Tríptic informació general oferta formativa

Més informació…