Loader
 

Cultura digital

La part de Cultura digital fa referència al conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre (organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius) per aconseguir aquesta competència digital des d’una perspectiva innovadora i de millora contínua.

 

Aquest conjunt que forma part de la cultura digital del nostre centre està integrat per: documents de centre relacionats amb l’EDC, canals de comunicació externs i interns, instal·lacions i maquinari, i acolliment digital del professorat nouvingut, de l’alumnat i de les famílies.