Loader
 

Ciències i tecnologia

Més informació…

Matèries de modalitat i optatives

Científic

Primer curs:

 • Matemàtiques I
 • Biologia I
 • Física I
 • Química I
 • Matemàtica aplicada
 • Reptes científics actuals 1

Segon curs:

 • Matemàtiques II
 • Biologia II
 • Física II
 • Química II

Matèries de modalitat i optatives

Biosanitari

Primer curs:

 • Matemàtiques I
 • Biologia I
 • Geologia i ciències ambientals I
 • Biomedicina
 • Reptes científics actuals 1
 • Reptes científics actuals 2

Segon curs:

 • Matemàtiques II
 • Biologia II
 • Geologia i ciències ambientals II
 • Entorn sostenible

Matèries de modalitat i optatives

Tecnològic

Primer curs:

 • Matemàtiques I
 • Tecnologia i enginyeria I
 • Física I
 • Dibuix tècnic I
 • Tecnologia elèctrica
 • Robòtica

Segon curs:

 • Matemàtiques II
 • Tecnologia i enginyeria II
 • Física II
 • Dibuix tècnic II