Loader
 

Ciències i tecnologia

Matèries de modalitat

Ciències i Tecnologia

  • Biologia I i II
  • Ciències de la Terra i del medi ambient I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Física I i II
  • Matemàtiques I i II (obligatòries)
  • Química I i II
  • Tecnologia industrial I i II
  • Electrotècnia

Més informació…