Loader
 

Estratègia digital de centre (EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el document que recull totes les accions que realitza el nostre institut a mig termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

 

Aquest document està en procés d’elaboració, estarà finalitzat a final del curs 22/23 i a l’abast de tota la comunitat educativa. Es va iniciar el curs 21/22 amb la creació de la comissió digital de centre, integrada per membres del professorat, coordinador TIC i  l’equip directiu, com a responsables de l’elaboració i implementació de l’EDC.

El document es divideix en dues parts:

  • Estratègia: diagnosi, objectius, planificació i avaluació.
  • Cultura digital: recull de documents de centre i accions que constitueixen la cultura digital del centre.