Loader
 

CFGM Estètica i Bellesa (Dual)

CFGM Estètica i bellesa
Imatge Pixabay

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places:  30 places de tarda.

Perfil professional

El CFGM Estètica i Bellesa capacita per a aplicar tècniques d’embelliment personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, seguint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

Organització i distribució del cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals (MP), distribuïts en dos cursos acadèmics. Cada mòdul professional s’estructura alhora en unitats formatives (UF), que s’aproven de forma independent.
Té una durada de 2.000 hores, entre les hores que es cursen al centre educatiu i les hores en el centre de treball (formació pràctica).

Mòduls

MP1: Tècniques d’Higiene Facial i Corporal
MP2: Maquillatge
MP3: Depilació Mecànica i Descoloració del Borrissol
MP4: Estètica de Mans i Peus
MP5: Tècniques d’Ungles Artificials
MP6: Anàlisi Estètica
MP7: Activitats en Cabina d’Estètica
MP8: Imatge Corporal i Hàbits Saludables
MP9: Cosmètics per a Estètica i Bellesa
MP10: Perfumeria i Cosmètica Natural
MP11: Màrqueting i Venda en Imatge Personal
MP12: Anglès Tècnic
MP13: Formació i Orientació Laboral
MP14: Empresa i Iniciativa Emprenedora
MP15: Síntesi
MP16: Formació en Centres de Treball (383 h)

Modalitat Dual

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual, durant el segon curs en lloc de realitzar la Formació en Centres de Treball, combinarà la formació a l’institut reduint el nombre d’hores de formació al centre amb l’estada a l’empresa, ja sigui amb beca o contracte laboral, de forma que com a màxim realitzi 40 hores setmanals entre la formació a l’institut i l’estada a l’empresa.

Més informació...
Més informació...
Enllaç gencat

Principals ocupacions

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a esteticista en centres de bellesa i
  gabinets d’estètica
 • Maquillador/a
 • Tècnic o tècnica d’ungles artificials
 • Tècnic o tècnica en depilació
 • Tècnic o tècnica en manicura i pedicura
 • Recepcionista en empreses estètiques
 • Demostrador/a d’equips, cosmètics i tècniques estètiques
 • Agent comercial en empreses del sector
 • Assessor/a i venedor/a en perfumeries
  i drogueries