Loader
 

Estratègia

La part d‘Estratègia es correspon amb la planificació que fem per aconseguir els objectius.

 

Per concretar la nostra estratègia digital de centre, hem realitzat una diagnosi per detectar les necessitats del centre (qüestionaris a l’alumnat, a les famílies i al professorat), hem definit els objectius a assolir, hem fet una planificació a curt i a mig termini, i hem definit els indicadors d’avaluació per saber en quin grau s’assoleixen aquests objectius.