Loader
 

Salut i escola

El programa Salut i Escola (PSiE) és una col·laboració entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, té per objectiu millorar la salut dels adolescents promovent hàbits saludables, prevenint situacions de risc, i ajudant a detectar problemes relacionats amb la salut, tot això potenciant la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

Els eixos bàsics d’actuació del PSiE són la salut mental, la salut afectiva i sexual, la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac, alcohol i altres drogues, addiccions a noves tecnologies, exercici físic, dieta…) i els trastorns de la conducta alimentària.

Aquest programa ofereix  una sèrie de xerrades de prevenció i activitats adreçades a cada nivell educatiu. A més, l’alumnat de l’institut té a la seva disposició la Consulta Oberta amb la infermera per tractar temes estrictament confidencials i rebre una atenció individualitzada, informació i orientació (un dia a la setmana). En cas necessari, es derivaria a altres professionals de l’equip pediàtric, CSMIJ o CAS jove.

salut_i_escola2