Loader
 

Cicles formatius

Les competències que es treballen per obtenir els diferents títols i certificats de professionalitat de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat es refereixen al desenvolupament de les funcions de programació, organització, dinamització i avaluació de projectes dirigits al desenvolupament i integració social, intervenció educativa en l’atenció a la infància, interpretació de la llengua de signes, animació sociocultural i turística en diferents àmbits i atenció a persones en situació de dependència, aplicant tècniques de dinàmica de grups i utilitzant recursos comunitaris, culturals, d’oci i temps lliure.

Les qualificacions professionals dels diferents perfils dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat responen a les necessitats de formació del tècnic/a en els diversos àmbits d’atenció a:

  • gent gran
  • persones amb diversitat funcional
  • menors
  • dones
  • migrants
  • col·lectius en risc d’exclusió social

 

La nostra oferta formativa per a aquesta família professional és en modalitat dual per tots els cicles:

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

CFGS Animació sociocultural i turística

CFGS Integració social