Loader
 

Cicles formatius

Les competències que es treballen per obtenir els diferents títols i certificats de professionalitat de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat es refereixen al desenvolupament de les funcions de programació, organització, dinamització i avaluació de projectes dirigits al desenvolupament i integració social, intervenció educativa en l’atenció a la infància, interpretació de la llengua de signes, animació sociocultural i turística en diferents àmbits i atenció a persones en situació de dependència, aplicant tècniques de dinàmica de grups i utilitzant recursos comunitaris, culturals, d’oci i temps lliure.

Les qualificacions professionals dels diferents perfils dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat responen a les necessitats de formació del tècnic/a en els diversos àmbits d’atenció a:

  • gent gran
  • persones amb diversitat funcional
  • menors
  • dones
  • migrants
  • col·lectius en risc d’exclusió social

 

La nostra oferta formativa per a aquesta família professional és en modalitat dual per tots els cicles:

Família professional Imatge Personal

La Família Professional d’Imatge personal comprèn un conjunt d’activitats que tenen com a finalitat la cura i el manteniment de l’aspecte físic de la persona, aquestes activitats tenen una relació estreta amb la salut i la moda i configuren una estructura d’ofertes de serveis que ha anat creixent a causa de l’augment de la renda per càpita, la modificació de costums i estils de vida i la incorporació de tecnologies en algunes activitats que permeten abaratir costos.

 

D’aquesta Família Professional ofertem el CFGM d’Estètica i Bellesa.

Aquest cicle capacita per aplicar tècniques d’embelliment personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.