Loader
 

Generació plurilingüe (GEP)

El Projecte Generació Plurilíngüe (GEP) forma part del Pla d’Innovació del Departament d’Ensenyament, el vam iniciar el curs 2017-18 i, actualment, continuem endavant!

 

El GEP és un projecte per a la millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa que, a més, ens permet gaudir del suport d’un/a auxiliar de conversa.

El objectius del GEP en el nostre centre són:

  • Millorar els resultats acadèmics de la llengua anglesa.
  • Millorar la projecció externa del centre.
  • Estendre l’aprenentatge de l’anglès a altres matèries, utilitzant metodologia CLIL (content-language integrated learning) i aprenentatge competencial.

Algunes pràctiques en llengua anglesa…

  • Impartició de matemàtiques a 3r i 4rt d’ESO en anglès.
  • Pràctiques de física i química a 3r d’ESO en anglès.
  • Abstract en anglès en tots els Treballs de Recerca de Batxillerat.
  • Projecte Escape-rooms de matemàtiques en anglès de 3r i 4t d’ESO.
  • Implicació i participació del claustres en l’English Day…

El nostre institut compta amb la implicació d’un equip impulsor format pel professorat del departament de llengües estrangeres, matemàtiques i ciències naturals.