Loader
 

Borsa de treball CCFF

La Formació Professional té com a finalitat la formació de l’alumnat per a l’activitat en un camp professional, i mitjançant aquesta formació, facilitar l’accés al mercat laboral. Una eina per a aquesta facilitació és la mediació entre els/les professionals i les empreses i entitats que necessiten els seus serveis.

Per aquest motiu, el nostre institut disposa del servei de Borsa de Treball, adreçat a tot l’alumnat que cursa actualment els nostres Cicles Formatius de la família dels Serveis socioculturals i a la Comunitat, així com exalumnes, i també a empreses i entitats que necessitin professionals d’aquest sector.

Enllaços d’interès

Facebook Ofertes feina
Facebook Tècnics

Candidats/es


Si sou alumne/a o es-alumne/a i busqueu feina, podeu entrar al formulari i omplir-lo amb les vostres dades. També heu de fer-nos arribar una còpia actualitzada del vostre Currículum Vitae (en PDF) a l’adreça de correu borsa@insalexandregali.cat. Podeu consultar totes les ofertes de treball on indiquem els requisits i dades de contacte, per adreçar-vos a aquelles que us semblin més oportunes i s’ajustin al vostre perfil.

 

Només en el cas d’ofertes que calguin cobrir de forma urgent i que s’ajustin a les vostres característiques, us avisarem i farem arribar el vostre CV per tal d’incloure-us en el procés de selecció. A partir d’aquí, serà l’empresa qui es posarà en contacte amb vosaltres.

Formulari candidats

Empreses


Si sou empresa podeu entrar al següent formulari i omplir-lo amb les dades de l’oferta de treball.
Si ho veieu més convenient, podeu sol·licitar-nos per email una entrevista amb la persona responsable a per tal de parlar-ne o per donar-vos suport en el procediment de selecció si cal.
Per a cobertures urgents, nosaltres us farem arribar els CV que s’ajustin als requisits de l’oferta.
Formulari empreses

OFERTES DE TREBALL


Oferta de feina Integrador/a Social

Entitat: Hospital Residència Sant Joan Baptista de Sitges

Localitat: Sitges

Lloc: Hospital Residència

Requisits: Titulació CFGS Integració Social i experiència en Residències de Gent Gran.

Funcions: Potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de la persona. Fomentar la integració i participació de les persones usuàries en la vida dins el centre i del seu entorn. Participar en la preparació i posada en marxa de programes d’adaptació de les persones usuàries de centre. Coordinar els grups de treball i activitats d’animació sociocultural. Potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona. Normalitzar la vida de la persona gran com a persona abans que com a malalt. Recuperar i mantenir la vinculació amb la institució, l’entorn i la vida social. Mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials.

Oferta: Jornada de 20 hores setmanals, a raó de 3 matins i 2 tardes o possibilitat de fer horari només de tarda. S’acabarà de concretar a l’entrevista. Retribució bruta anual de 9.000€. Incorporació immediata.

Contacte: Persona de contacte Blanca. Enviar CV a incorpora.sitges@hospitaldesitges.cat

Data publicació: 26/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social

Entitat: Direcció Salut Mental

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Servei de Rehabilitació Comunitària Garraf

Requisits: Títol de Tècnic/a Superior en Integració Social. Experiència en equips multidisciplinaris. Es valorarà experiència en l’àmbit de Salut Mental, habilitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Funcions: —

Oferta: Remuneració segons Conveni SISCAT. Dedicació parcial (52%,  jornada 19,5 hores setmanals)

Contacte: Els/les interessats/es han d’enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta (DIR SM 23/2021) a: seleccio@pssjd.org. Per a consultes tel. +34936406350 Ext. 12875-12596

Últim dia per a presentar sol·licituds el 29 de març de 2021.

Data publicació: 26/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social

Entitat: Suara Cooperativa

Localitat: Barcelona

Lloc: CPA SARRIÀ (Residencial Estada Limitada)

Requisits: Titulació CFGS Integració Social. Disponibilitat per torns de matí, tarda i nit.

Funcions: Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del programa. Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social. Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut. Dissenyar i crear materials per a la realització d’activitats.  Cercar recursos de la comunitat per l’execució d’activitats. Potenciar i fomentar la participació en les activitats i dinàmiques de grup del servei i donar suport a la realització de les que es duguin a terme dins del projecte.  Afavorir la cohesió i la integració del grup mitjançant tècniques i estratègies de grup.  Establir vincles afectius i de confiança de manera eficaç per afavorir el creixement.  Donar pautes posant els límits a les actuacions.  Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc, així com intervenir en situacions conflictives.  Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l’equip i/o responsable del servei.  Afavorir les actituds positives per adquirir més capacitats de resiliència.  Acompanyar en la gestions per l’accessibilitat a la formació així com en la cerca de recursos i la inserció laboral.  Acompanyar a altres serveis i recursos de la comunitat.  Elaborar els informes de la seva competència.

Oferta: Suplència. Jornada de 38 h/set, en diferents torns, setmana curta (dimecres i dijous) i setmana llarga (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge). Caps de setmana i festius. Salari de 19.641,86 euros brut/anual. Incorporació immediata: 31/03/2021.

Contacte: https://borsadetreball.suara.coop/es/empleo/integradora-social-per-cpa-sarria-a-barcelona-3/

Data publicació: 19/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social per a Hort Socioterapèutic

Entitat: Associació de Vilanova i la Geltrú

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Hort Socioterapèutic

Requisits: Es requereix 1 any d’experiència en Salut Mental, CFGS Treball Social, castellà i català independent B1 i coneixements de programari ofimàtica nivell avançat. Valorable permís de conduir i vehicle propi. Per les característiques de la nostra entitat, valorem tant l’eficiència com la capacitat d’empatia i la versatilitat. Incorporació immediata.

Funcions: Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb les persones destinatàries de l’hort socioterapèutic. Participar en la planificació d’activitats, resolució de conflictes i acompanyar les persones en el procés de formació.

Oferta: Contracte per obra o servei de més de 6  i menys de 12 mesos prorrogable. Jornada laboral dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9h a 13h. Sou brut 668 euros per 18 hores setmanals (IMET Agència de col·locació, núm. autorització 0900000041).

Contacte: Les persones interessades haurien d’estar donades d’alta a la Xarxa Xaloc, podeu realitzar aquesta inscripció a IMET_Vilanova i la Geltrú.

Recomanem que us doneu d’alta en aquesta xarxa Xaloc, encara que no sigui per aquesta oferta laboral, després un cop registrats/des, podreu fer la consulta o us podreu apuntar a través d’internet a les ofertes laborals que vagin sortint.

Data publicació: 19/03/2021


Oferta de feina Integradors/es socials (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: Tarragona (ciutat)

Lloc: Centres Oberts

Requisits: Disposar del CFGS Integració social. Disponibilitat horària de tardes (15h a 20h). Experiència amb infància i/o adolescència en risc d’exclusió social. Bon nivell de català. Disposar del certificat de delictes sexuals actualitzat.

Funcions: Suport en la planificació, execució i avaluació del Pla d’Activitats del projecte (intervenció amb infància i joves en risc). Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent de manera eficaç per afavorir el seu creixement. Implementar les activitats d’educació en el lleure planificades. Col·laborar en altres activitats programades. Donar suport a educadors/es en l’atenció especialitzada. Donar pautes als infants i adolescents posant els límits a les seves actuacions. Afavorir les actituds positives de l’infant per adquirir més capacitats de resiliència.

Oferta: Participació a la borsa de suplències de la Fundació Pere Tarrés

Contacte: Inscripció a  https://peretarres.talentclue.com/ca/node/69435177/4590

Data publicació: 23/02/2021


Oferta de feina Integrador/a social (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: L’Arboç i Santa Oliva

Lloc: Serveis d’atenció diürna

Requisits: CFGS Integració social finalitzat. Disponibilitat per treballar en horari de tardes de dilluns a divendres. Disponibilitat per treballat a la zona del Baix Penedès en les poblacions indicades. Experiència amb infància i joves en situació de risc. Carnet de conduir i cotxe propi. Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals actualitzat.

Funcions: Atenció directa amb infants d’entre 3 i 16 anys en situació de risc. Programació d’activitats. Coordinació amb serveis socials i escoles. Gestió econòmica, d’assistència i informes mensuals de casos

Oferta: Substitució de mitja-llarga durada amb contracte per interinatge de 16h (10h d’atenció directa i 6h feina interna) setmanals de dilluns a divendres. Salari categoria Integrador social / Conveni acció social.

Horari atenció directa Arboç: dilluns, dimecres i divendres 16h-18h

Horari atenció directa Santa Oliva: dimarts i dijous 16.45h-18.45h

Contacte: Inscripció a https://peretarres.talentclue.com/ca/node/69488759/4590

Data publicació: 23/02/2021


Oferta de feina Monitor/a per la dinamització d’Esplai de Gent Gran (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de  Martorell

Localitat: Martorell

Lloc: Esplai de gent gran

Requisits: Titulació de tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Funcions:

Oferta: 1 vacant. Dedicació parcial. Incorporació immediata

Contacte: Presentar el currículum abans del dia 12 de gener de 2021 a l’adreça de correu isanchez@martorell.cat

Data publicació: 2/02/2021


Oferta de feina Monitor/a pel servei de Centre Obert per infants i adolescents amb situació de risc (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de  Martorell

Localitat: Martorell

Lloc: Centre Obert

Requisits: Titulació de tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Funcions:

Oferta: 1 vacant. Dedicació parcial. Incorporació immediata

Contacte: Presentar el currículum abans del dia 12 de gener de 2021 a l’adreça de correu isanchez@martorell.cat

Data publicació: 2/02/2021


Oferta de feina Animadors/es Socioculturals i turístics (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés cerca personal per formar part de borsa de treball i realitzar substitucions puntuals, de curta, mitja i llarga durada en diferents projectes d’acció social (exemple: centres oberts, espais joves, patis oberts, reforç educatiu…).

Zona: Baix Llobregat (St. Feliu de Llobregat, Molins de Rei, St. Vicenç dels Horts, Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Abrera)

Lloc: 

Requisits: Imprescindible titulació de cicle superior d’animació sociocultural i turística. Disponibilitat horària de tardes. Aportar experiència mínima amb algun dels recursos descrits. Disponibilitat per treballar a la zona de Barcelona. Disposar del certificat de delictes sexuals actualitzat. Bon nivell de Català.

Funcions: Preparació, realització i avaluació d’activitats. Intervenció directa amb infants i joves. Seguiment constant d’infants i joves. Reunions de coordinació amb l’equip. Redacció d’informes.

Oferta:  10 vacants. Contracte d’Obres i Serveis. Jornada a temps parcial. Les substitucions poden ser en horari:

Matí dintre de la franja horària de 9:30 a 12:30h
Tarda dintre de la franja horària de 15:30 a 20:30h.

Contacte: Respondre el formulari fins el 09/02/2021

Data publicació: 1/02/2021


Oferta de feina Treballador/a familiar (coberta)

Entitat: UNICUIDA

Localitat: Vilafranca del Penedès

Lloc: 

Requisits: Tècnic/a en atenció a persones en dependència o Tècnic/a d’integració social. Competències: Empatia i molta capacitat de comunicació. Idiomes: català i castellà C1 (domini eficaç). Permís de conduir B+E (automòbil classe B amb remolc <= 3.500 KG). Disponibilitat per a viatjar.

Experiència requerida: experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades com auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Funcions:

Oferta: Durada del contracte 12 mesos, jornada completa. Sou: 1.115 €

Contacte: Us heu d’inscriure al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), portal de Feina Activa

Data publicació: 29/1/2021


Oferta de feina Treballador/a familiar (coberta)

Entitat: UNICUIDA

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: 

Requisits: Tècnic/a en atenció a persones en dependència o Tècnic/a d’integració social. Competències: Empatia i molta capacitat de comunicació. Idiomes: català i castellà C1 (domini eficaç). Permís de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
Experiència requerida: experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades com auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Funcions:

Oferta: Durada del contracte 12 mesos, jornada completa. Sou: 1.115 €

Contacte: Us heu d’inscriure al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), portal de Feina Activa

Data publicació: 29/1/2021


Oferta de feina Auxiliar Educatiu (coberta)

Entitat: Casal dels Infants

Localitat: Badalona

Lloc: Centre Obert infantil del barri de Sant Roc (Badalona)

Requisits: Formació preferentment CFGS en Integració Social acabat o en curs. Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Experiència en el treball socioeducatiu amb Infants en desavantatge social. Capacitat per realitzar acompanyament  socioeducatiu a infants i famílies. Experiència en treball amb població en risc d’exclusió social. Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge social. Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als infants i a les famílies. Dinamisme, flexibilitat i empatia. Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Funcions: Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de projecte. Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants. Dinamització de les activitats amb grups d’infants de 6 a 8 anys. Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques. Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte. Atenció grupal.

Oferta: Horari 25 hores setmanals. Sou brut 887,91€. Incorporació 14/12/2020.

Contacte: Enviar el currículum en document adjunt en format Word o Pdf amb la referència 2011ACIB a l’assumpte rh002@casaldelsinfants.org

Presentació de candidatures fins 09/12/20.

Data publicació: 3/12/2020


Oferta de feina Tècnic/a d’Integració Social (coberta)

Empresa: ACTILUDE SERVEIS INTEGRALS S.C.P.

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Centre Obert La Casota de Ribes

Requisits: Titulació en Integració Social (imprescindible). Experiència en atenció a infància i adolescència en risc. Persona responsable, compromesa i acostumada a treballar en equip, organitzada i amb capacitat de planificació.

Oferta: Contracte de gener a juny. Jornada de 25 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h i dimarts mati de 09:30 a 12:00h. Vacances segons calendari escolar. Salari 932€ nets mensual.

Contacte: cvsocial@actilude.net

Enviar currículum al mail de contacte.

Data publicació: 27/11/2020