Loader
 

Borsa de treball CCFF

La Formació Professional té com a finalitat la formació de l’alumnat per a l’activitat en un camp professional, i mitjançant aquesta formació, facilitar l’accés al mercat laboral. Una eina per a aquesta facilitació és la mediació entre els/les professionals i les empreses i entitats que necessiten els seus serveis.

Per aquest motiu, el nostre institut disposa del servei de Borsa de Treball, adreçat a tot l’alumnat que cursa actualment els nostres Cicles Formatius de la família dels Serveis socioculturals i a la Comunitat, així com ex-alumnes, i també a empreses i entitats que necessitin professionals d’aquest sector.

Enllaços d’interès

Facebook Ofertes feina
Facebook Tècnics

Candidats/es


Si sou alumne/a o es-alumne/a i busqueu feina, podeu entrar al formulari i omplir-lo amb les vostres dades. També heu de fer-nos arribar una còpia actualitzada del vostre Currículum Vitae (en PDF) a l’adreça de correu borsa@insalexandregali.cat. Podeu consultar totes les ofertes de treball on indiquem els requisits i dades de contacte, per adreçar-vos a aquelles que us semblin més oportunes i s’ajustin al vostre perfil.

 

Només en el cas d’ofertes que calguin cobrir de forma urgent i que s’ajustin a les vostres característiques, us avisarem i farem arribar el vostre CV per tal d’incloure-us en el procés de selecció. A partir d’aquí, serà l’empresa qui es posarà en contacte amb vosaltres.

Formulari candidats

Empreses


Si sou empresa podeu entrar al següent formulari i omplir-lo amb les dades de l’oferta de treball.
Si ho veieu més convenient, podeu sol·licitar-nos per email una entrevista amb la persona responsable a per tal de parlar-ne o per donar-vos suport en el procediment de selecció si cal.
Per a cobertures urgents, nosaltres us farem arribar els CV que s’ajustin als requisits de l’oferta.
Formulari empreses

OFERTES DE TREBALL


Oferta de feina Auxiliar Educatiu

Entitat: Casal dels Infants

Localitat: Badalona

Lloc: Centre Obert infantil del barri de Sant Roc (Badalona)

Requisits: Formació preferentment CFGS en Integració Social acabat o en curs. Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Experiència en el treball socioeducatiu amb Infants en desavantatge social. Capacitat per realitzar acompanyament  socioeducatiu a infants i famílies. Experiència en treball amb població en risc d’exclusió social. Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge social. Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als infants i a les famílies. Dinamisme, flexibilitat i empatia. Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Funcions: Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de projecte. Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants. Dinamització de les activitats amb grups d’infants de 6 a 8 anys. Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques. Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte. Atenció grupal.

Oferta: Horari 25 hores setmanals. Sou brut 887,91€. Incorporació 14/12/2020.

Contacte: Enviar el currículum en document adjunt en format Word o Pdf amb la referència 2011ACIB a l’assumpte rh002@casaldelsinfants.org

Presentació de candidatures fins 09/12/20.

Data publicació: 3/12/2020


Oferta de feina Tècnic/a d’Integració Social

Empresa: ACTILUDE SERVEIS INTEGRALS S.C.P.

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Centre Obert La Casota de Ribes

Requisits: Titulació en Integració Social (imprescindible). Experiència en atenció a infància i adolescència en risc. Persona responsable, compromesa i acostumada a treballar en equip, organitzada i amb capacitat de planificació.

Oferta: Contracte de gener a juny. Jornada de 25 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h i dimarts mati de 09:30 a 12:00h. Vacances segons calendari escolar. Salari 932€ nets mensual.

Contacte: cvsocial@actilude.net

Enviar currículum al mail de contacte.

Data publicació: 27/11/2020