Loader
 

Borsa de treball CCFF

La Formació Professional té com a finalitat la formació de l’alumnat per a l’activitat en un camp professional, i mitjançant aquesta formació, facilitar l’accés al mercat laboral. Una eina per a aquesta facilitació és la mediació entre els/les professionals i les empreses i entitats que necessiten els seus serveis.

Per aquest motiu, el nostre institut disposa del servei de Borsa de Treball, adreçat a tot l’alumnat que cursa actualment els nostres Cicles Formatius de la família dels Serveis socioculturals i a la Comunitat, així com exalumnes, i també a empreses i entitats que necessitin professionals d’aquest sector.

Enllaços d’interès

Facebook Ofertes feina
Facebook Tècnics

Candidats/es


Si sou alumne/a o es-alumne/a i busqueu feina, podeu entrar al formulari i omplir-lo amb les vostres dades. També heu de fer-nos arribar una còpia actualitzada del vostre Currículum Vitae (en PDF) a l’adreça de correu borsa@insalexandregali.cat. Podeu consultar totes les ofertes de treball on indiquem els requisits i dades de contacte, per adreçar-vos a aquelles que us semblin més oportunes i s’ajustin al vostre perfil.

 

Només en el cas d’ofertes que calguin cobrir de forma urgent i que s’ajustin a les vostres característiques, us avisarem i farem arribar el vostre CV per tal d’incloure-us en el procés de selecció. A partir d’aquí, serà l’empresa qui es posarà en contacte amb vosaltres.

Formulari candidats

Empreses


Si sou empresa podeu entrar al següent formulari i omplir-lo amb les dades de l’oferta de treball.
Si ho veieu més convenient, podeu sol·licitar-nos per email una entrevista amb la persona responsable a per tal de parlar-ne o per donar-vos suport en el procediment de selecció si cal.
Per a cobertures urgents, nosaltres us farem arribar els CV que s’ajustin als requisits de l’oferta.
Formulari empreses

OFERTES DE TREBALL


Integrador/a Social

Entitat: Fundació Barça

Localitat: Cunit

Lloc: Institut Ernest Lluch i Martín

Requisits: Titulació requerida Educador Social o CFGS Tècnic/a d’Integració Social.

Funcions: Consultar l’enllaç al programa FUTBOLNET https://fundacion.fcbarcelona.es/futbolnet

Oferta: Horari dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h a l’Institut Ernest Lluch. Contracte del 14/10/21 al 26/05/22.

Urgent: la formació comença aquest cap de setmana.

      Temporalitat del Programa FUTBOLNET a Cunit:

  • 1 i 2 d’octubre: Formació a l’equip educatiu
  • Dilluns 4 i dijous 7 de 17.00 a 19.00 hores: Preinscripció al programa.
  • Lloc: INSTITUT ERNEST LLUCH MARTIN. Av. del Castell, 8 – 43881 Cunit
  • Dijous 14/10/21: inici del programa.
  • Dilluns 23 i dijous 26 de maig de 2022: fi del programa.

Contacte: Els/les interessats/des poden enviar el seu currículum al Tècnic d’Educació de l’Ajuntament de Cunit, Santi Saiz ssainz@cunit.cat

Ell enviarà el currículum a la Fundació Barça per fer la selecció.

Data publicació: 29/09/21


Tècnic/a comunitari/ària  juvenil

Entitat: Govern de Catalunya (oferta pública, 18 places)

Localitat: Diferents municipis de Catalunya

Lloc: Casals i instituts de la xarxa d’equipaments de la Generalitat.

Requisits: Es valorarà formació en el camp social, preferentment Tècnic/a superior en animació sociocultural.

Funcions: Acompanyar els i les joves en la detecció dels problemes del seu entorn i en el disseny i la implementació d’accions per generar canvis.

El Programa té com a objectiu eradicar el racisme, la xenofòbia i altres formes de discriminació i, en particular, la islamofòbia i l’antigitanisme, així com influir en la formació d’identitats de joves pertanyents a grups que pateixen discriminació, per augmentar el seu sentiment de pertinença a la comunitat i així com millorar la convivència, com a resposta a la necessitat de desenvolupar eines per a la creació de xarxes comunitàries que promoguin valors d’inclusió.

Oferta: Contracte de 12 mesos, nomenament personal interí, jornada inferior a la normal.

La descripció de l’oferta de feina, requisits, funcions i procediment de selecció la teniu a l’arxiu adjunt:

Descripció de l’oferta (places E41-1)

Contacte/Procediment de selecció:

1.Omplir el següent Formulari (rebreu un correu automàtic que confirma que ’ha emplenat correctament)

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/treballar-al-departament/ofertes-temporals/formulari/

2. Fer arribar el currículum personal que contingui una breu descripció de les tasques desenvolupades, a l’adreça de correu electrònic ofertesatri.tsf@gencat.cat

Especificar en l’assumpte del correu: DSO088/2021 – Nom i cognoms – referència del lloc (Exemple: DSO088/2021 – Josep Díaz Cabrer – 5) i en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

MOLT IMPORTANT: En el cos del correu electrònic on s’enviï el currículum, s’ha d’especificar clarament la referència del/dels centre/s de treball en els quals la persona candidata estaria interessada en treballar.

Data publicació: 29/09/21


Integradors/es socials

Entitat: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc:

Requisits:

Funcions:

Oferta: L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert convocatòria per a cobrir 6 llocs de treball com a Integradors/es Socials 12 mesos.

El procés de selecció de les persones candidates es farà a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, concretament a través de la plataforma www.feinaactiva.gencat.cat de manera que les persones aspirants hauran d’estar inscrites com a Demandants d’Ocupació No Ocupats al SOC.

Trobareu l’oferta penjada, a la qual ja us hi podeu inscriure. A continuació adjuntem l’enllaç:

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06003499

Contacte: Si teniu alguna pregunta o necessiteu suport, el personal del SLO us ajudarà a fer la inscripció.

Data publicació: 8/09/21


Integrador/a social (coberta)

Entitat: ATRA Associació/GRUP ATRA

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Servei d’Atenció a Persones Sense Llar

Requisits: Titulació requerida Tècnic superior en Integració Social. Es valora positivament disposar de la titulació relacionades amb l’àmbit i altres com el sanitari, la mediació comunitària,… Formació i experiència de dos anys en atenció a persones sense llar (o en el seu defecte, en serveis residencials de dones que han patit o pateixen violències masclistes; en salut mental; en addiccions o en persones migrades). Domini del Català i Castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres llengües. Disposar de permís de conducció B.
Es prioritzaran els perfils masculins, per formar la parella educativa; i la proximitat i coneixença del municipi de Vilanova i La Geltrú.
Competències requerides: Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i
indirecta. Capacitat de treball en equip i cooperació. Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia. Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones sense llar i/o en situació d’exclusió residencial. Capacitat d’empatia i d’establir de relació d’ajuda. Compromís amb l’organització.

Funcions: Atenció directa del Servei d’Atenció a Persones sense llar (Medi Obert i Habitatge d’Inclusió Social). Detecció i primera valoració de les persones en situació de sense llar del municipi en medi obert (carrer i infrahabitatges). Suport a l’educador/a social en la intervenció educativa del quotidià en l’habitatge d’inclusió social (Orientació, suport individual, acompanyament, dinamització familiar i dels espais d’intervenció grupal). Responsable de l’orientació i suport en la cura de l’alimentació i de la higiene personal. Fer acompanyaments als serveis de cobertura de necessitats bàsiques (berenars, àpats, bugaderia, dutxa, etc.); i als serveis socials, de salut i d’inserció (EBAS, CAPs, CAS, CSMA, CAP, etc.). Fer seguiment de les persones usuàries ingressades en serveis de salut: hospital, sociosanitaris, UPD, etc… Prevenir i mediar en els conflictes comunitaris que pot produir la convivència veïnal de les persones ateses, sensibilitzant a la comunitat sobre la situació de sensellarisme. Coordinació dels casos amb serveis socials i amb els diferents serveis per la cobertura de necessitats bàsiques, de salut, recursos d’inserció social, laboral i d’habitatge, entre altres. Recollir d’informació de les persones ateses i de la tasca diària realitzada (registre de les fitxes de les persones detectades, registre d’intervencions…).

Oferta: Horari de dilluns a divendres de matí o de tarda, segons les necessitats del projecte. Possibilitat de treballar algun cap de setmana al mes esporàdicament i cobertura de guàrdia telefònica. Jornada: Completa 35h/ setmanals. Ubicació: Vilanova i la Geltrú. Temporalitat: Contracte d’interinatge pel període d’I.T. Incorporació immediata. Salari 1.542,92€ bruts mensuals x 12 pagues a jornada complerta. Si fos el cas, es sumaria els plusos pertinents de caps de setmana, nocturnitats o disponibilitat de les hores treballades.

Contacte: Persones interessades enviar CV a Ricard Barrull, email rbarrull@grupatra.org

Data publicació: 27/07/21


Personal d’animació càmping (coberta)

Entitat: Capfun

Localitat: Tarragona

Lloc: Càmping Montblanc-Park (Tarragona)

Requisits: persona per fer animació polivalent al càmping.

Oferta: Incorporació immediata.

Contacte: Posa’t en contacte amb @javiboladel8  (Cap d’animació, Javier López Bacelar) o amb @wendy_ppln (Responsable de miniclub, Wendy Popelin).

@montblancpark.capfun

Data publicació: 23/06/21


Coordinador/a per a casal de teatre (coberta)

Entitat: Esceni-k

Localitat: Barcelona

Lloc:

Requisits: Es requereix tenir el títol de director/a de lleure.

Oferta: Treball del 28 de juny al 30 de juliol.

Contacte: Si estàs interessats/da envia’ns el teu  CV a escenik@esceni-k.com

Data publicació: 23/06/21


Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Associació Kitxalla

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Casal estiu

Requisits: Tècnic/a en integració social

Oferta: Integrador/a Social per a Casal durant tot el mes de Juliol. Vetllador/a d’un nen de 8 anys amb TEA, l’horari de 9:000h-13:30h. Tipus de contractació: voluntariat (compensació per despeses de 600 € aprox.).

Contacte: Si esteu interessats/des envieu C.V. a info@kitxalla.org  Si necessiteu més informació us podeu posar en contacte amb Esther, tel. 654 47 11 22

Data publicació: 4/06/21


Dinamitzador/a sociocultural Cunit (coberta)

Entitat: Diversport S.L.

Localitat: Cunit

Lloc:

Requisits: Personal qualificat  (CFGS Animació sociocultural i turística)

Oferta: Jornada de dimarts a dissabte, 26 h/setmanals. Sou segons conveni Acció Social i Famílies

Contacte: Els interessats/des podeu enviar el vostre C.V.  amb referència Dinamit Cunit a RRHH@DIVERSPORT.ES

Data publicació: 2/06/21


Oferta de feina auxiliars de professors/es (coberta)

Entitat: Centre d’estudis Santa Eulàlia

Localitat: Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Lloc:

Requisits:

Oferta: cobrir els dimecres de maig i juny de 16:00 a 19:00h, fent reforç escolar i preparació de proves d’accés.

Contacte: Els interessats/des podeu pujar el vostre C.V. a cese.central@gmail.com

Data publicació: 7/05/2021


Oferta de feina Tècnics/es en atenció sociosanitària a Amsterdam (coberta)

Entitat: EHCA Recruitment S.L

És una empresa espanyola, que col·labora amb l’empresa holandesa Leven & Zorg fundada a Amsterdam el 2009.

Localitat: Amsterdam (Holanda)

Lloc:

Requisits: Titulació de Tècnic/a en Atenció Sociosanitària per a persones dependents en Institucions Socials

Oferta:

1 mes – Curs Intensiu a Amsterdam: Per ser Tècnic / a en Atenció Sociosanitària, et caldrà assolir el Nivell A2 de holandès, per això ofereixen el viatjar a Amsterdam directament i començar un curs intensiu durant el primer mes, el que et permetrà aconseguir-ho amb més rapidesa.

2 mes – Contracte en neteja: T’ofereixen un contracte de 36 hores (jornada completa), en els quals treballaràs en neteja en els domicilis dels clients. Dins de la jornada laboral es dedicarà un dia de la setmana a l’estudi.

Mes a mes: Valorarem el Nivell de Holandès assolit i t’oferirem el contracte com TCAI / Auxiliar d’Infermeria amb permanència d’un any prorrogable.

Sou: Jornada: 36 hores setmanals. Inicial Neteja 1.714,68 € brut / mes.

Un cop Registrat com Auxiliar d’infermeria (quan assoleixis el nivell de l’idioma exigit): Es comença amb 1960.02 € fins 2700.46 € brut / mes amb possibilitat d’augment per permanència i bon acompliment. Dues pagues extres: Nadal i 8% del salari brut anual. Plus per treball en hores irregulars.

Contracte: 18 mesos

Contacte: Els interessats/des podeu pujar el vostre C.V. a https://ehca.recruitee.com/o/tecnicoa-de-atencion-sociosanitaria

Data publicació: 29/04/2021


Oferta de feina Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Hospital Residència Sant Joan Baptista de Sitges

Localitat: Sitges

Lloc: Hospital Residència

Requisits: Titulació CFGS Integració Social i experiència en Residències de Gent Gran.

Funcions: Potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de la persona. Fomentar la integració i participació de les persones usuàries en la vida dins el centre i del seu entorn. Participar en la preparació i posada en marxa de programes d’adaptació de les persones usuàries de centre. Coordinar els grups de treball i activitats d’animació sociocultural. Potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona. Normalitzar la vida de la persona gran com a persona abans que com a malalt. Recuperar i mantenir la vinculació amb la institució, l’entorn i la vida social. Mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials.

Oferta: Jornada de 20 hores setmanals, a raó de 3 matins i 2 tardes o possibilitat de fer horari només de tarda. S’acabarà de concretar a l’entrevista. Retribució bruta anual de 9.000€. Incorporació immediata.

Contacte: Persona de contacte Blanca. Enviar CV a incorpora.sitges@hospitaldesitges.cat

Data publicació: 26/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Direcció Salut Mental

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Servei de Rehabilitació Comunitària Garraf

Requisits: Títol de Tècnic/a Superior en Integració Social. Experiència en equips multidisciplinaris. Es valorarà experiència en l’àmbit de Salut Mental, habilitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Funcions:

Oferta: Remuneració segons Conveni SISCAT. Dedicació parcial (52%,  jornada 19,5 hores setmanals)

Contacte: Els/les interessats/es han d’enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta (DIR SM 23/2021) a: seleccio@pssjd.org. Per a consultes tel. +34936406350 Ext. 12875-12596

Últim dia per a presentar sol·licituds el 29 de març de 2021.

Data publicació: 26/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Suara Cooperativa

Localitat: Barcelona

Lloc: CPA SARRIÀ (Residencial Estada Limitada)

Requisits: Titulació CFGS Integració Social. Disponibilitat per torns de matí, tarda i nit.

Funcions: Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del programa. Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social. Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut. Dissenyar i crear materials per a la realització d’activitats.  Cercar recursos de la comunitat per l’execució d’activitats. Potenciar i fomentar la participació en les activitats i dinàmiques de grup del servei i donar suport a la realització de les que es duguin a terme dins del projecte.  Afavorir la cohesió i la integració del grup mitjançant tècniques i estratègies de grup.  Establir vincles afectius i de confiança de manera eficaç per afavorir el creixement.  Donar pautes posant els límits a les actuacions.  Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc, així com intervenir en situacions conflictives.  Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l’equip i/o responsable del servei.  Afavorir les actituds positives per adquirir més capacitats de resiliència.  Acompanyar en la gestions per l’accessibilitat a la formació així com en la cerca de recursos i la inserció laboral.  Acompanyar a altres serveis i recursos de la comunitat.  Elaborar els informes de la seva competència.

Oferta: Suplència. Jornada de 38 h/set, en diferents torns, setmana curta (dimecres i dijous) i setmana llarga (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge). Caps de setmana i festius. Salari de 19.641,86 euros brut/anual. Incorporació immediata: 31/03/2021.

Contacte: https://borsadetreball.suara.coop/es/empleo/integradora-social-per-cpa-sarria-a-barcelona-3/

Data publicació: 19/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social per a Hort Socioterapèutic (coberta)

Entitat: Associació de Vilanova i la Geltrú

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Hort Socioterapèutic

Requisits: Es requereix 1 any d’experiència en Salut Mental, CFGS Treball Social, castellà i català independent B1 i coneixements de programari ofimàtica nivell avançat. Valorable permís de conduir i vehicle propi. Per les característiques de la nostra entitat, valorem tant l’eficiència com la capacitat d’empatia i la versatilitat. Incorporació immediata.

Funcions: Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb les persones destinatàries de l’hort socioterapèutic. Participar en la planificació d’activitats, resolució de conflictes i acompanyar les persones en el procés de formació.

Oferta: Contracte per obra o servei de més de 6  i menys de 12 mesos prorrogable. Jornada laboral dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9h a 13h. Sou brut 668 euros per 18 hores setmanals (IMET Agència de col·locació, núm. autorització 0900000041).

Contacte: Les persones interessades haurien d’estar donades d’alta a la Xarxa Xaloc, podeu realitzar aquesta inscripció a IMET_Vilanova i la Geltrú.

Recomanem que us doneu d’alta en aquesta xarxa Xaloc, encara que no sigui per aquesta oferta laboral, després un cop registrats/des, podreu fer la consulta o us podreu apuntar a través d’internet a les ofertes laborals que vagin sortint.

Data publicació: 19/03/2021


Oferta de feina Integradors/es socials (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: Tarragona (ciutat)

Lloc: Centres Oberts

Requisits: Disposar del CFGS Integració social. Disponibilitat horària de tardes (15h a 20h). Experiència amb infància i/o adolescència en risc d’exclusió social. Bon nivell de català. Disposar del certificat de delictes sexuals actualitzat.

Funcions: Suport en la planificació, execució i avaluació del Pla d’Activitats del projecte (intervenció amb infància i joves en risc). Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent de manera eficaç per afavorir el seu creixement. Implementar les activitats d’educació en el lleure planificades. Col·laborar en altres activitats programades. Donar suport a educadors/es en l’atenció especialitzada. Donar pautes als infants i adolescents posant els límits a les seves actuacions. Afavorir les actituds positives de l’infant per adquirir més capacitats de resiliència.

Oferta: Participació a la borsa de suplències de la Fundació Pere Tarrés

Contacte: Inscripció a  https://peretarres.talentclue.com/ca/node/69435177/4590

Data publicació: 23/02/2021


Oferta de feina Integrador/a social (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: L’Arboç i Santa Oliva

Lloc: Serveis d’atenció diürna

Requisits: CFGS Integració social finalitzat. Disponibilitat per treballar en horari de tardes de dilluns a divendres. Disponibilitat per treballat a la zona del Baix Penedès en les poblacions indicades. Experiència amb infància i joves en situació de risc. Carnet de conduir i cotxe propi. Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals actualitzat.

Funcions: Atenció directa amb infants d’entre 3 i 16 anys en situació de risc. Programació d’activitats. Coordinació amb serveis socials i escoles. Gestió econòmica, d’assistència i informes mensuals de casos

Oferta: Substitució de mitja-llarga durada amb contracte per interinatge de 16h (10h d’atenció directa i 6h feina interna) setmanals de dilluns a divendres. Salari categoria Integrador social / Conveni acció social.

Horari atenció directa Arboç: dilluns, dimecres i divendres 16h-18h

Horari atenció directa Santa Oliva: dimarts i dijous 16.45h-18.45h

Contacte: Inscripció a https://peretarres.talentclue.com/ca/node/69488759/4590

Data publicació: 23/02/2021


Oferta de feina Monitor/a per la dinamització d’Esplai de Gent Gran (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de  Martorell

Localitat: Martorell

Lloc: Esplai de gent gran

Requisits: Titulació de tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Funcions:

Oferta: 1 vacant. Dedicació parcial. Incorporació immediata

Contacte: Presentar el currículum abans del dia 12 de gener de 2021 a l’adreça de correu isanchez@martorell.cat

Data publicació: 2/02/2021


Oferta de feina Monitor/a pel servei de Centre Obert per infants i adolescents amb situació de risc (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de  Martorell

Localitat: Martorell

Lloc: Centre Obert

Requisits: Titulació de tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Funcions:

Oferta: 1 vacant. Dedicació parcial. Incorporació immediata

Contacte: Presentar el currículum abans del dia 12 de gener de 2021 a l’adreça de correu isanchez@martorell.cat

Data publicació: 2/02/2021


Oferta de feina Animadors/es Socioculturals i turístics (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés cerca personal per formar part de borsa de treball i realitzar substitucions puntuals, de curta, mitja i llarga durada en diferents projectes d’acció social (exemple: centres oberts, espais joves, patis oberts, reforç educatiu…).

Zona: Baix Llobregat (St. Feliu de Llobregat, Molins de Rei, St. Vicenç dels Horts, Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Abrera)

Lloc: 

Requisits: Imprescindible titulació de cicle superior d’animació sociocultural i turística. Disponibilitat horària de tardes. Aportar experiència mínima amb algun dels recursos descrits. Disponibilitat per treballar a la zona de Barcelona. Disposar del certificat de delictes sexuals actualitzat. Bon nivell de Català.

Funcions: Preparació, realització i avaluació d’activitats. Intervenció directa amb infants i joves. Seguiment constant d’infants i joves. Reunions de coordinació amb l’equip. Redacció d’informes.

Oferta:  10 vacants. Contracte d’Obres i Serveis. Jornada a temps parcial. Les substitucions poden ser en horari:

Matí dintre de la franja horària de 9:30 a 12:30h
Tarda dintre de la franja horària de 15:30 a 20:30h.

Contacte: Respondre el formulari fins el 09/02/2021

Data publicació: 1/02/2021


Oferta de feina Treballador/a familiar (coberta)

Entitat: UNICUIDA

Localitat: Vilafranca del Penedès

Lloc: 

Requisits: Tècnic/a en atenció a persones en dependència o Tècnic/a d’integració social. Competències: Empatia i molta capacitat de comunicació. Idiomes: català i castellà C1 (domini eficaç). Permís de conduir B+E (automòbil classe B amb remolc <= 3.500 KG). Disponibilitat per a viatjar.

Experiència requerida: experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades com auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Funcions:

Oferta: Durada del contracte 12 mesos, jornada completa. Sou: 1.115 €

Contacte: Us heu d’inscriure al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), portal de Feina Activa

Data publicació: 29/1/2021


Oferta de feina Treballador/a familiar (coberta)

Entitat: UNICUIDA

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: 

Requisits: Tècnic/a en atenció a persones en dependència o Tècnic/a d’integració social. Competències: Empatia i molta capacitat de comunicació. Idiomes: català i castellà C1 (domini eficaç). Permís de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
Experiència requerida: experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades com auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Funcions:

Oferta: Durada del contracte 12 mesos, jornada completa. Sou: 1.115 €

Contacte: Us heu d’inscriure al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), portal de Feina Activa

Data publicació: 29/1/2021


Oferta de feina Auxiliar Educatiu (coberta)

Entitat: Casal dels Infants

Localitat: Badalona

Lloc: Centre Obert infantil del barri de Sant Roc (Badalona)

Requisits: Formació preferentment CFGS en Integració Social acabat o en curs. Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Experiència en el treball socioeducatiu amb Infants en desavantatge social. Capacitat per realitzar acompanyament  socioeducatiu a infants i famílies. Experiència en treball amb població en risc d’exclusió social. Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge social. Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als infants i a les famílies. Dinamisme, flexibilitat i empatia. Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Funcions: Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de projecte. Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants. Dinamització de les activitats amb grups d’infants de 6 a 8 anys. Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques. Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte. Atenció grupal.

Oferta: Horari 25 hores setmanals. Sou brut 887,91€. Incorporació 14/12/2020.

Contacte: Enviar el currículum en document adjunt en format Word o Pdf amb la referència 2011ACIB a l’assumpte rh002@casaldelsinfants.org

Presentació de candidatures fins 09/12/20.

Data publicació: 3/12/2020


Oferta de feina Tècnic/a d’Integració Social (coberta)

Empresa: ACTILUDE SERVEIS INTEGRALS S.C.P.

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Centre Obert La Casota de Ribes

Requisits: Titulació en Integració Social (imprescindible). Experiència en atenció a infància i adolescència en risc. Persona responsable, compromesa i acostumada a treballar en equip, organitzada i amb capacitat de planificació.

Oferta: Contracte de gener a juny. Jornada de 25 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h i dimarts mati de 09:30 a 12:00h. Vacances segons calendari escolar. Salari 932€ nets mensual.

Contacte: cvsocial@actilude.net

Enviar currículum al mail de contacte.

Data publicació: 27/11/2020