Loader
 

Normes d’organització i
funcionament de centre (NOFC)

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre.

El document que es pot consultar a continuació és la nostra Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).

La NOFC ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, degudament aprovada en Claustre i amb el suport del Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.

 NOFC Institut Alexandre Galí