Loader
 

Justificant d’assistència

Informació a les famílies:

 

Per justificar les faltes d’assistència cal omplir el model de justificant que el podeu descarregar o demanar a consergeria i lliurar al tutor/a, o bé, enviar un correu electrònic al tutor/a del vostre fill/a indicant el nom i cognoms de l’alumne/a, curs, dia i hores que ha faltat i el motiu.

 

Justificant faltes d’assistència de l’alumnat