Loader
 

Política de qualitat

Política de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC)

 

L’Institut Alexandre Galí disposa d’un sistema de gestió de qualitat certificat d’acord a la norma ISO 9001 per Applus+, per les activitats de:
Impartició d’ensenyament de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

 

Amb aquesta acció i d’acord amb el Projecte Educatiu, l’equip professional del centre seguint l’acompliment dels requisits tant legals com reglamentaris, adquireix el compromís de:

 

  • Assolir els objectius que la societat li assigna com a institució educativa: millora de resultats, cohesió social i confiança dels grups d’interès.
  • La millora contínua de la qualitat de les activitats i serveis que desenvolupa, a través de:

– Incorporar innovacions educatives i tecnològiques.

– Dissenyar i participar en processos per a la re-qualificació, acreditació i especialització d’estudiants i professionals.

– Impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa.

– Oferir les millors oportunitats educatives reafirmant les existents i creant de noves.

  • Implicar al conjunt de l’equip humà de l’institut per obtenir un alt nivell de satisfacció de la comunitat educativa.
Certificat ISO_9001