Loader
 

Reconeixements equivalències català

Reconeixements equivalències català

Per obtenir el certificat  de reconeixement o equivalència dels nivells B2 i C1 de català, cal complir les següents condicions:

 

Requisits

1. Escolarització complerta a Catalunya des de l’EGB o la Primària.
2. No haver estat exempt de l’assignatura de llengua catalana.
3. Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79, inclòs (persones nascudes l’any 1972 en endavant).
4. Haver obtingut una de les titulacions equivalents, segons l’Ordre VCP/233/2010, del 12 d’abril:

Ordre VCP/233/2010

Documentació

  • Documentació acreditativa d’haver cursat l’assignatura de llengua catalana a tots els estudis mitjançant el llibre de qualificacions o un certificat del centre o centres on hagi estudiat des de primària. (Si els estudis han estat cursats a l’Institut Alexandre Galí no cal presentar documentació).

 

  • Sol·licitud emplenada i signada per la persona interessada:

Sol·licitud reconeixement català

 

  • DNI original i fotocòpia.

 

El certificat es podrà passar a recollir a la Secretaria de l’institut, 2 dies hàbils després de presentar la sol·licitud, o es podrà enviar per correu electrònic sempre que s’hagi informat del correu de l’interessat/da.