Loader
 

Enfocament restauratiu

L’Enfocament Restauratiu Global (ERG) és un programa d’innovació pedagògica (2023-26) que proposa un model de gestió relacional i de reparació del dany que posa al centre les relacions personals.

 

L’Espai escoltem-nos, és un espai on s’acompanya a l’alumnat amb expedient disciplinari en el treball d’habilitats per a la millora de la seva comunicació i conducta a partir d’activitats i dinàmiques restauratives.

Mediació1
Mediació3

La mediació escolar és una estratègia de gestió positiva de conflictes inclosa al nostre Pla de convivència. La mediació pretén treballar amb l’altre i no contra l’altre, per tant, el punt de partida per arribar a la reconciliació és el reconeixement mutu, la confidencialitat i la voluntat d’acord.

En el procés de mediació, les persones enfrontades es reuneixen voluntàriament en presència de la figura imparcial del mediador/a, per a buscar sortides al problema, arribant a acords consensuats i cooperatius mitjançant el diàleg.

Aquestes estratègies afavoreixen:

  • El creixement personal.
  • La millora del clima social del centre.
  • L’aprofitament de les activitats educatives.
  • La participació i implicació activa i responsable.
  • El conreu actiu de la pau.