Loader
 

Orientació

Sol·licitud orientació CCFF


Formulari demanda atenció alumnat NESE CCFF

Orientacions educatives


Orientacions educatives per a l’alumnat amb discapacitat intel·lectual lleugera (DIL), discalcúlia, dislèxia, trastorn per défict d’atenció i hiperactivitat (TDAH), trastorn de l’espectre autista (TEA) i trastorn específic del lleguatge (TEL).

Aquestes orientacions fan referència a adaptacions curriculars, adaptacions en la metodologia, adaptacions en els materials i adaptacions en l’avaluació, adreçades al professorat per tenir en compte en cada cas:

Pautes DIL
Pautes Discalcúlia
Pautes Dislèxia

Pautes TDAH
Pautes TEA
Pautes TEL