Loader
 

Qualitat i millora

Presentació del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC)
Presentació PQiMC


Comissió de qualitat i Sistema de Gestió (SGQ)
Documents
 Pla d’auditoria interna 21/22


Resultats enquestes

Informes enquestes de satisfacció 21/22
Informes enquestes de satisfacció 20/21
Informes enquestes de satisfacció 19/20
Informes enquestes de satisfacció 18/19


Informes auditories
Informes auditories


Informació de la Xarxa PQiM
Butlletí PQiMC