Estudis


  • Estudis d'ESO
  • Estudis de Batxillerat
Modalitats: Tecnològic, Científic, Ciències de la Salut, Social i Humanístic.

  • Estudis de Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Atenció a les persones en situació de dependència (LOE)
  • Cicles Formatius de Grau Superior:
    • Integració social (LOE)
    • Animació sociocultural i turística