Loader
 

Armariets

Al següent document trobareu tota la informació sobre els Armariets, condicions de lloguer, sol·licitud dels pares i full de compromís de l’alumne/a:

 

Condicions lloguer d’armariets

IMPORTANT

 

Per tal d’evitar aglomeracions davant els armariets, us informem que per seguretat i salut,  aquest curs 2020/21 no es llogaran armariets.