Loader
 

Programació general anual

La Programació General Anual (PGA) s’elabora cada curs en base al Projecte Educatiu de Centre i al Projecte de Direcció. Aquesta programació té com a objectiu descriure l’institut en aquell curs concret i establir els objectius que es volen assolir en l’any acadèmic, així com els criteris per a la seva avaluació.

D’aquesta manera, la PGA recull, per una banda, allò que identifica el nostre institut i el fa diferent dels altres i, per altra, els programes i objectius de treball a desenvolupar específicament per a aquest curs. La PGA la proposa direcció, s’elabora amb la participació de l’equip docent, i és aprovada pel Consell Escolar.

Programació general anual 19/20

(Document en procés d’actualització)