Loader
 

Pla d’organització de centre

En aquest document, Pla d’organització de centre,  recollim els aspectes d’organització funcional i pedagògica més significatius del nostre institut pel curs 2021-22, buscant l’equilibri entre la protecció de les persones, la correcta gestió i el dret dels nostres alumnes a una educació de qualitat, i prenent com a valors fonamentals  la seguretat, la salut, l’equitat i la vigència al llarg del curs.

Pla d’organització de centre (setembre 2021)