Loader
 

Comunicats a les famílies

Informació General

Aquí podeu consultar la informació d’inici de curs 22/23 de cada estudi i nivell, horaris de grups i altres documents i informacions generals per a les famílies:

  • Convocatòries de reunió amb famílies sobre el Treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r de l’ESO i el viatge de final d’etapa de 4t ESO (5/5/23)

Podeu consultar data, hora i aula als documenets següents:

Convocatòria reunió famílies Treball síntesi 1r ESO

Convocatòria reunió famílies Treball síntesi 2n ESO

Convocatòria reunió famílies Treball síntesi 3r ESO

Convocatòria reunió famílies Viatge Roma 4t ESO

  • Informació sobre vacunació 2n ESO (10/3/23)

Informació vacunació 2n ESO

Autorització vacunació 2n ESO

  • Formació digital a les famílies (16/2/23)

El centre ofereix una formació digital gratuïta a les famílies amb l’objectiu de facilitar l’accés a la pàgina web, l’aplicatiu de tutoria iEduca i el correu electrònic. La sessió de formació serà a les
18:00h, dimarts o dimecres.

Més informació al document adjunt.

Formació digital famílies

  • Convocatòries de reunions amb famílies ESO i Batxillerat mes de gener (12/1/23)

Consultar documents a les carpetes de cada nivell i grup.

  • Convocatòries reunions famílies ESO i Batxillerat (16/09/22)

Consultar  data i hora a la carpeta de cada estudi, curs i grup.

  • Horaris grups 22/23 (9/09/22)

Consultar la carpeta de cada estudi, curs i grup

  • Convocatòria entrevistes alumnat 1r d’ESO del curs 22/23: divendres 02/09/22

Consultar aula i hora al document de la cartpeta de 1r ESO.

  • Carta d’inici de curs 22/23 (ESO i Batxillerat)

Consultar carta a carpeta: 1r ESO/2n ESO/3r ESO/4t ESO/1r Batxillerat/2n Batxillerat

  • Convocatòria de reunió amb famílies d’alumnat de 1r d’ESO del curs 22/23: dijous 07/07/2023 a les 19h.

1r ESO

Carta inici de curs 1r ESO 22/23

 Entrevistes alumnat 1r ESO (2 de setembre 2022)

Comunicat 1r pagament Treball Síntesi 1r ESO_La Seu d’Urgell

1r ESO A

Convocatòria reunió famílies gener 1r ESO A

Horari 1r ESO A

Convocatòria reunió famílies setembre 1r ESO A

1r ESO B

Convocatòria reunió famíles gener 1r ESO B

Horari 1r ESO B

Convocatòria reunió famíles setembre 1r ESO B

1r ESO C

Convocatòria reunió famílies gener 1r ESO C

Horari 1r ESO C

Convocatòria reunió famílies setembre 1r ESO C

1r ESO D

Convocatòria reunió famílies gener 1r ESO D

Horari 1r ESO D

Convocatòria reunió famílies setembre 1r ESO D

2n ESO

Carta inici de curs 2n ESO 22/23

Comunicat 1r pagament Treball Síntesi 2n ESO_Vic

2n ESO A

Convocatòria reunió famílies gener 2n ESO A

Horari 2n ESO A

Convocatòria reunió famílies setembre 2n ESO A

2n ESO B

Convocatòria reunió famílies gener 2n ESO B

Horari 2n ESO B

Convocatòria reunió famílies setembre 2n ESO B

2n ESO C

Convocatòria reunió famílies gener 2n ESO C

Horari 2n ESO C

Convocatòria reunió famílies setembre 2n ESO C

2n ESO D

Convocatòria reunió famílies gener 2n ESO D

Horari 2n ESO D

Convocatòria reunió famílies setembre 2n ESO D

3r ESO

Carta inici de curs 3r ESO 22/23

3r ESO A

Convocatòria reunió famílies gener 3r ESO A

Horari 3r ESO A

Convocatòria reunió famílies setembre 3r ESO A

Comunicat 1r pagament Treball Síntesi 3r ESO_Barcelona

3r ESO B

Convocatòria reunió famílies gener 3r ESO B

Horari 3r ESO B

Convocatòria reunió famílies setembre 3r ESO B

3r ESO C

Convocatòria reunió famílies gener 3r ESO C

Horari 3r ESO C

Convocatòria reunió famílies setembre 3r ESO C

3r ESO D

Convocatòria reunió famílies gener 3r ESO D

Horari 3r ESO D

Convocatòria reunió famílies setembre 3r ESO D

4t ESO

Carta inici de curs 4rt ESO 22/23

4t ESO A

Convocatòria reunió famílies gener 4t ESO A

Horari 4t ESO A

Convocatòria reunió famílies setembre 4t ESO A

4t ESO B

Convocatòria reunió famílies gener 4t ESO B

Horari 4t ESO B

Convocatòria reunió famílies setembre 4t ESO B

4t ESO C

Convocatòria reunió famílies gener 4t ESO C

Horari 4rt ESO C

Batxillerat 1r

Carta inici de curs 1r BTX 22/23

Batxillerat 1r A

Convocatòria reunió famílies gener 1r BTX A

Horari 1r BTX  A

Convocatòria reunió famílies setembre 1r BTX A

Batxillerat 1r B

Convocatòria reunió famílies gener 1r BTX B

Horari 1r BTX B

Convocatòria reunió famílies setembre 1r BTX B

Batxillerat 2n

Carta inici de curs 2n BTX 22/23

Batxillerat 2n A

Convocatòria reunió famílies gener 2n BTX

Horari 2n BTX A_B

Convocatòria reunió famílies setembre 2n BTX A

Batxillerat 2n B

Convocatòria reunió famílies gener 2n BTX Humanístic

Horari 2n BTX A_B

Convocatòria reunió famílies setembre 2n BTX B

Cicles Formatius

Horaris grups CCFF

Salut i escola