Altres projectes‎ > ‎

GEP: Generació Plurilíngüe

Pla d'Innovació del Departament d'Ensenyament

En el curs 2017-2018 l'Institut Alexandre Galí ha iniciat el Projecte GEP, Generació Plurilíngüe. Es tracta d'un projecte per a la millora de l'aprenentatge de la llengua anglesa, que té una durada de tres anys, amb posterior continuïtat dins del centre.

A l'Institut Alexandre Galí el GEP compta amb la implicació del departament de llengües estrangeres, l'equip directiu i l'equip impulsor del GEP.

El objectius del GEP en en nostre centre són:
 1. Millorar els resultats acadèmics de la llengua anglesa.
 2. Atendre la diversitat per dalt i per baix.
 3. Millorar la projecció externa del centre.
Es pretén extendre l'aprenentatge de l'anglès a altres matèries, utilitzant metodologia CLIL (content-language integrated learning) i aprenentatge competencial.

En el curs 2017-2018 hem dut a terme les següents pràctiques:
 • English Day.
 • Les classes de matemàtiques de 4t curs de l’ESO s’imparteixen en anglès.
 • 4 unitats de matemàtiques de 3r curs de l’ESO, un 30 % del total de la matèria, s’imparteix en anglès.
 • Els desdoblaments de 1r curs es fan combinant matemàtiques/anglès.
 • El Servei comunitari que enguany s’ha implementat a 3r curs de l’ESO s’ha dut a terme en anglès en un grup.
 • El viatge de final d’etapa de 4t curs d’ESO, a Roma, la llengua vehicular al llarg del viatge ha estat l’anglès en el cas d’un professor.
 • A 2n d’ESO el treball de síntesi final del curs consisteix en unes colònies artístiques en què la llengua de comunicació és l’anglès.
 • S’ha dut a terme un intercanvi lingüístic amb Osnabrück (Alemanya) i tot i que s’intentava parlar en alemany en cas que no fos possible l’idioma a utilitzar ha estat l’anglès.
 • Hem dut a terme un viatge cultural a Londres.
 • L’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat ha assistit al cinema, a la projecció de pel·lícules en anglès.

En el curs 2018-2019 gaudirem d'una auxiliar de conversa del Regne Unit, que donarà suport per practicar l'anglès oral.


Comments