Altres projectes‎ > ‎

GEP: Generació Plurilíngüe

Pla d'Innovació del Departament d'Ensenyament

En el curs 2017-2018 l'Institut Alexandre Galí va iniciar el Projecte GEP, Generació Plurilíngüe. Aquest curs 2019-2020 és el nostre tercer any de projecte, i seguirem endavant!

Es tracta d'un projecte per a la millora de l'aprenentatge de la llengua anglesa.

A l'Institut Alexandre Galí el GEP compta amb la implicació d'un equip impulsor format per professorat del departament de llengües estrangeres, matemàtiques i ciències naturals.


El objectius del GEP en en nostre centre són:
 1. Millorar els resultats acadèmics de la llengua anglesa.
 2. Millorar la projecció externa del centre.
Es pretén extendre l'aprenentatge de l'anglès a altres matèries, utilitzant metodologia CLIL (content-language integrated learning) i aprenentatge competencial.

Formar part del projecte GEP ens permet gaudir del suport d'un/a auxiliar de conversa d'un país de parla anglesa. Per al curs 2020-2021 ja se'ns ja concedit i estarà amb nosaltres a partir de l'1 d'octubre.


En el curs 2017-2018 vam dur a terme les següents pràctiques:
 • English Day.
 • Les classes de matemàtiques de 4t curs de l’ESO s’imparteixen en anglès.
 • 4 unitats de matemàtiques de 3r curs de l’ESO, un 30 % del total de la matèria, s’imparteix en anglès.
 • Els desdoblaments de 1r curs es fan combinant matemàtiques/anglès.
 • El Servei comunitari que enguany s’ha implementat a 3r curs de l’ESO s’ha dut a terme en anglès en un grup.
 • El viatge de final d’etapa de 4t curs d’ESO, a Roma, la llengua vehicular al llarg del viatge ha estat l’anglès en el cas d’un professor.
 • A 2n d’ESO el treball de síntesi final del curs consisteix en unes colònies artístiques en què la llengua de comunicació és l’anglès.
 • S’ha dut a terme un intercanvi lingüístic amb Osnabrück (Alemanya) i tot i que s’intentava parlar en alemany en cas que no fos possible l’idioma a utilitzar ha estat l’anglès.
 • Hem dut a terme un viatge cultural a Londres.
 • L’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat ha assistit al cinema, a la projecció de pel·lícules en anglès.

Del curs 2018-2019 en destaquem:
 • La implicació del claustre en les activitats dutes a terme en el marc de l ́English Day
 • El canvi d ́actitud en l ́ús de l’ anglès que s’ha pogut observar arrel de l’inici del projecte GEP
 • Millora sostinguda en els resultats de les competències bàsiques de matemàtiques i anglès en els 2
 • darrers anys com a resultat del projecte GEP.
 • Creixent implicació de l’equip directiu en quant a dotació horària per a reunió setmanal i altres qüestions.
 • El projecte Escape-rooms de matemàtiques en anglès de 3r d'ESO.
En el curs 2019-2020:
 • Impartir part d'una altra matèria en anglès: pràctiques de física i química a 3r d'ESO.
 • Incrementar les UD o activitats en anglès en d’altres matèries.
 • Introduir l ́abstract en anglès en tots els TR de Batxillerat.
 • Continuació del projecte Escape-rooms de matemàtiques en anglès de 4t d'ESO.
 • Inici del projecte Escape-rooms de matemàtiques en anglès de 3r d'ESO
 • Millorar l’organització de l’English Day (no realitzada a causa del confinament pel covid-19).
 • Seguir treballant en la conscienciació de l’importància de l’anglès en tota la nostra comunitat
 • Els bons resultats obtinguts a les proves de competències bàsiques.
Comments