L'equip

 Equip Directiu
 
Director Joan Torrents Sivill
Cap d'estudis
 Amparo Salazar Pérez
Cap d'estudis adjunt    
 Raül Mudarra Carmona
Coordinadora pedagògica Asun Valls Serra
Secretària M. Pilar López Pascual

 Equip Professorat
Vegeu-lo a Departaments

 Equip del PAS

Administrativa Dolors Amell Soler
Administrativa Eva Prieto Rodríguez
Conserge Pilar Ortega Frutos
Conserge Rosa Torres Ruiz

Comments