Inici‎ > ‎Secretaria‎ > ‎

Reconeixement certificats català

Resultat d'imatges per a "equivalències català"

Reconeixement equivalència certificats B2 i C1 de català


Cal complir aquestes condicions
:

1. Escolarització complerta a Catalunya des de l'EGB o la Primària.
2. No haver estat exempt  de l'assignatura de llengua catalana.
3. Inici de l'escolariotzació a partir del curs 1978-79, inclòs (persones nascudes l'any 1972 en endavant).
4. Haver obtingut una de les titulacions equivalents, segons l'Ordre VCP/233/210, del 12 d'abril.


Per sol.licitar el certificat cal :
 
 - Documentació acreditativa d'haver cursat l'assignatura de llengua catalana a tots els estudis mitjançant el llibre de qualificacions o un certificat       del centre o centreson hagi estudiat des de primària.

   Dels estudis cursats a l'Institut Alexandre Galí no cal presentar documentació.

 - Sol.licitud  (que trobareu penjada en aquest apartat o a l'apartat fulls impressos de la web o, també, a secretaria) emplenada i signada per la
   persona interessada.

DNI original i fotocòpia.

El certificat es podrà recollir 2 dies hàbils després de presentar la sol.licitud

Ċ
Institut Alexandre Galí,
15 de març 2017, 2:10
Comments