Inici‎ > ‎Secretaria‎ > ‎

PROVES GESO

REQUISITS:

Per a poder participar en aquestes proves, i poder aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir el títol de l'ESO, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:


a) Tenir divuit anys o complir-los dins l'any natural de realització de les proves.

L'edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l'alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 - Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.


b) Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.


c) Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.


Per a més informació cliqueu aquí.

Calendari proves

Les qualificacions es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut deu dies lectius després de la realització de les proves.

L'alumnat que aprovi totes les matèries obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Ċ
Institut Alexandre Galí,
31 de gen. 2020, 3:11
Comments