Inici‎ > ‎

Convocatòria Eleccions Consell Escolar

D’acord amb la resolució ENS/2475/2012 de 25 d’octubre a través de la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 6257, de 20.11.2012) es convoquen eleccions al Consell Escolar de l’INS ALEXANDRE GALÍ als següents sectors de la comunitat educativa: pares/mares, professors/es, alumnes i personal d’administració i serveis del centre.

  ACTE
 

7 de desembre
 

Convocatòria eleccions Consell Escolar

 

7 de desembre

 

Publicació cens electoral provisional (consergeria)

 

7 de desembre

 

Publicació del nombre de representants de cada sector

 

Fins a l’11 de desembre

 

Reclamacions al cens electoral

 

12 de desembre

 

Publicació del cens electoral definitiu

 

13 de desembre

 

Constitució de les meses electorals

 

Fins al 21 de desembre

 

Presentació candidatures

 
8 de gener de 2013
 

Publicació candidatures

 14 de gener de 2013ELECCIONS
 

Fins al 18 de gener
 

Notificació del representat de l’ajuntament

Notificació del representant de l’AMPA

 

22 de gener de 2013

 

Constitució Consell EscolarComments